• Životopis autora

  Ladislav ŠIMON , sestra → Brigita Šimonová. R. 1952 – 55 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Bystrici, 1955 – 59

  Ladislav ŠIMON, sestra → Brigita Šimonová. R. 1952 – 55 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Bystrici, 1955 – 59 slovenčinu a nemčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. R. 1959 – 63 riaditeľ na Strednej škole pre spoločné stravovanie v Brezne, od 1968 doteraz vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (teraz Prešovská univerzita). Časopisecky začal publikovať ako vysokoškolák v Mladej tvorbe, knižne debutoval zbierkou Dýchanie (1965). Ďalšie básnické zbierky: S kvapkou dúhy (1981), Za čo môžeme (1984), Poznámky z cesty, Divadlo jedného herca. Sto básní (obe 1998). Básne i krátke prózy z posledného tvorivého obdobia obsahuje knižka Taľafatky PL + S (2003). Venuje sa prekladaniu básnických, prozaických a literárnoteoretických textov z nemčiny (J. W. Goethe, R. M. Rilke, H. Ch. Morgenstern, B. Brecht, F. Dürrenmatt, H. Hesse, B. Schlink, F. Unger, A. Zweig a i.) a poľštiny, problematike expresionizmu v nemeckej literatúre, recepcii nemeckej literatúry na Slovensku a teórii prekladu. Napísal základné germanistické teoretické práce Zwischen zwei Kulturen a Nemecká literatúra a stredoeurópsky kultúrny priestor (obe 2000). Zo slov. literárnej historie ho zaujala tvorba G. K. Zechentera-Laskomerského, F. Švantnera a L. Novomeského. Ako spolueditor sa zúčastnil na príprave dvoch almanachov autorov Stredoslov. kraja Silueta (1967, 1968) a regionálnej monografie Brezno sedemstoročné (1965), v ktorej napisal kapitolu o ochotníckom divadle. Spolu s E. Lazarom vydal germanistický literárnovedný zborník Studia litteraria (1973). Je aj autorom rozhlasových hier Pred odchodom autobusu (1983), Učitelia (1984), rozhlasových poviedok Nepomukove Vianoce (1982), Futbalová história (1983) a televízneho scenára o Františkovi Švantnerovi. V spolupráci s hudobným skladateľom V. Wickom napísal desiatky textov populárnych piesní, písal aj texty piesní pre detský spevácky zbor Prešovčatá. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Dýchanie (1965)
  • S kvapkou dúhy (1981)
  • Za čo môžeme (1984)
  • Divadlo jedného herca. Sto básní (1998)
  • Poznámky z cesty (1998)
  • Oblúky (2016, 1.vydanie)

  Esej

  Literatúra faktu

  • Brezno sedemstoročné (1965, zborník)

  Literárna veda

  Rozhlasová tvorba

  • Nepomukove Vianoce (1982)
  • Futbalová história (1983)
  • Pred odchodom autobusu (1983)
  • Učitelia (1984)

  Editorská činnosť

  • Silueta (1967, 1968)

  Iné

  • Taľafatky PL + S (2003, básne a krátke prózy)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PASSIA, Radoslav – ŠIMON, Ladislav: Na svoje preklady som si musel počkať. Rozhovor s germanistom a prekladateľom Ladislavom Šimonom. In: Romboid, roč. I., 2015, č. 4, s. 11
  PASSIA, Radoslav – ŠIMON, Ladislav: Na svoje preklady som si musel počkať. Rozhovor s germanistom a prekladateľom Ladislavom Šimonom. In: Romboid, roč. I., 2015, č. 4, s. 11 – 28.

  ČAKANEK, Ján: Dvaja básnici v preklade Ladislava Šimona (Goethe – Hölderlin). In: Vertigo, 2014, č. 4, s. 35 – 40.

  ŠAH: Ladislav Šimon – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 158.

  BÍZIKOVÁ, Margita – ŠIMON, Ladislav: Poznámky z cesty (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 29. 4. 1998, č. 9, s. 4.


  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Jána Hollého (2005) za umelecký preklad diela Naopak od H. M. Enzensbergera Cena Jána Hollého 2015 za preklad poézie Heinricha Heineho Piesne a
  Cena Jána Hollého (2005) za umelecký preklad diela Naopak od H. M. Enzensbergera
  Cena Jána Hollého 2015 za preklad poézie Heinricha Heineho Piesne a vzdychy
  Zobraziť všetko