• Životopis autora

  Ladislav SZALAY v r. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Trnave, 1947 – 51 na Vysokej škole ekonomickej, 1964 – 66 na Filozofickej fakulte UKv

  Ladislav SZALAY v r. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Trnave, 1947 – 51 na Vysokej škole ekonomickej, 1964 – 66 na Filozofickej fakulte UKv Bratislave. R. 1951 – 53 vedecký pracovník SAVU, 1954 – 73 redaktor Roháča, 1974 – 89 účtovník Vydavateľstva Pravda, 1990 – 92 šéfredaktor Slov. denníka, od 1992 Arény. Autor publikácie Polstoročie trnavského futbalu (1957), kníh Nosorožec v trestnom území (1963), Maturitné stretnutie (1997), Legenda rokov meruôsmych (1984 samizdat, 1998), kabaretných pásiem Bez priepustky (kabaret Tatra revue, 1959), Sex, sex, sex-tánska látka z dejepisu (kabaret Tatra revue, 1969) a slovníka Príručný slovník slovensko-trnavský s gramatikou trnavčiny (2003, s F. Ohrablom).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Nosorožec v trestnom území (1963)
  • Legenda rokov meruôsmych (1984, samizdat, 1998)
  • Maturitné stretnutie (1997)

  Literatúra faktu

  • Polstoročie trnavského futbalu (1957)

  Odborná literatúra

  • Príručný slovník slovensko-trnavský s gramatikou trnavčiny (2003, spoločné dielo autorov: L. Szalay, F. Ohrablo)
  • Kým mi ešte pamäť slúži (2014, 1.vydanie)

  Scenáristika

  • Bez priepustky (1959, kabaret Tatra revue)
  • Sex, sex, sex-tánska látka z dejepisu (1969, kabaret Tatra revue)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  JARÁBEK, Mikuláš: Ladislav Szalay: Kým mi ešte pamäť slúži. (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 124 –
  JARÁBEK, Mikuláš: Ladislav Szalay: Kým mi ešte pamäť slúži. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 124 – 126.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013