Ladislav Sziklay

Narodenie 9. 1. 1912 Košice
Úmrtie 15. 6. 1987 Budapešť (Maďarsko) • Životopis autora

  Ladislav SZIKLAY v r. 1922 – 30 študoval na gymnáziu v Košiciach, 1930 – 34 maďarský a francúzsky jazyk na univerzite v Budapešti. R. 1934 – 41 prof. na gymnáziu v Nyíregyháze, 1938

  Ladislav SZIKLAY v r. 1922 – 30 študoval na gymnáziu v Košiciach, 1930 – 34 maďarský a francúzsky jazyk na univerzite v Budapešti. R. 1934 – 41 prof. na gymnáziu v Nyíregyháze, 1938 – 41 zároveň prednášal na univerzite v Debrecíne, 1941 – 44 prof. v Košiciach, 1945 – 48 pracovník Ministerstva školstva, 1949 – 55 prof. slov. literatúry na Vysokej škole pedagogickej v Budapešti, 1955 – 69 v Segedíne, kde založil Katedru slov. jazyka a literatúry, súčasne od 1956 vedecký pracovník Literárnohistorického ústavu Maďarskej akadémie vied. Zakladateľ literárnej slovakistiky v Maďarsku, skúmal maďarsko-slov. vzťahy, napísal komparatistické štúdie o slov. spisovateľoch a kultúrnych dejateľoch (J. Kollár, J. Chalupka, Š. Launer, J. Kráľ, A. Sládkovič, L. Novomeský, V. Beniak a i.). Venoval sa ohlasom poézie E. Adyho na Slovensku, najmä u P. O. Hviezdoslava. Autor monografií Hviezdoslav (1941) a Az ifjú Hviezdoslav (1965), diela A szlovák irodalom (1942), učebníc Dejiny slovenskej literatúry 1 (1954), 1 – 2 (1963), A szlovak irodalom tortenete (1962), diela  Aufklarung und Nationen im Osten Europas (1983) a rôznych štúdií (o začiatkoch slov. národného obrodenia a romantizme, o Pešť-Budíne ako centre slov. kultúrnych a literárnych snáh). Príležitostne sa venoval aj básnickej tvorbe a publicistike (písal po maďarsky), posmrtne vyšla jeho autobiograficky štylizovaná spomienková práca na košické pôsobenie Egy kassai polgár emlékei (2003).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Egy kassai polgár emlékei (2003, autobiografia)

  Literárna veda

  • Hviezdoslav (1941)
  • A szlovák irodalom (1942)
  • Dejiny slovenskej literatúry 1 (1954, 1963, 1 – 2)
  • A szlovak irodalom tortenete (1962)
  • Az ifjú Hviezdoslav (1965)

  Editorská činnosť

  • Aufklärung und Nationen im Osten Europas (1983)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013