• Pseudonym

  Katka Romušiková
 • Životopis autora

  Ľubica Brix - prekladateľka, tlmočníčka, reklamná textárka, spisovateľka a editorka - sa narodila 16. 1. 1968 v Bratislave, kde žije a pracuje. Prvé dve knihy
  Ľubica Brix - prekladateľka, tlmočníčka, reklamná textárka, spisovateľka a editorka - sa narodila 16. 1. 1968 v Bratislave, kde žije a pracuje. Prvé dve knihy publikovala pod pseudonymom Katka Romušiková. Dosiaľ vydala zbierku básní Zrodení pre chvenie (2003), knihu aforizmov Všetko má svoj čas (2010), novelu Uzol času (2011) a náučnú knihu pre deti Kľúče od tabu (2011).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Uzol času (2011)
  • Rodičky (2017, 1.vydanie)

  Poézia

  • Zrodení pre chvenie (2003)

  Odborná literatúra

  Iné

  • Všetko má svoj čas (2010)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Štyridsiatnici: Bez milosti. In: Romboid , roč. LIII, 2018, č. 5
  HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Štyridsiatnici: Bez milosti. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 111.

  ŠAH: Ľubica Brix – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 160.

  ŽEMBEROVÁ, Viera: Aspekt dieťaťa a princíp hry v čítaní pre deti a mládež.. In: O dieťati, jazyku a literatúre. 2018. Roč. 6. č. 2.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013