Obrázky kníh


Na kraji lesa - 2018
Na kraji lesa - 2018 • Rodné meno

  Somolayová
 • Životopis autora

  Ukončila štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doktorandské štúdium v
  Ukončila štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV a stáž na Universität Regensburg. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Pozri profil Ľubica Somolayová.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Ľubica Schmarcová, zost.: Autor a subjekt). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 151
  POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Ľubica Schmarcová, zost.: Autor a subjekt). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 151 – 152.

  MASARYK, Matej: Podnetný zborník, povrchná monografia (Ľubica Schmarcová, zost.: Autor a subjekt). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 147 – 149.

  DOMORÁK, Daniel: Schmarcová, Ľubica (ed.): Autor a subjekt. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 389 – 392.

  MAŠLEJOVÁ, Diana: Kniha týždňa: Hľadanie v jadre literárneho života. (19. 1. 2016)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/380408-hladanie-v-jadre-literarneho-zivota

  bj: Kolektív autorov: Hľadanie súčasnosti. (2. 4. 2015)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/350425-kolektiv-autorov-hladanie-sucasnosti/


  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013