• Rodné meno

  Somolayová
 • Životopis autora

  Ukončila štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doktorandské štúdium v
  Ukončila štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV a stáž na Universität Regensburg. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20.
  HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

  PETRAŠŠOVITŠOVÁ, Laura: V žiadnom prípade "z úcty k starým". Ľubica Somolayová (zost.): Romantickí mesianisti. (Recenzia). In: Vertigo, 2016, č. 1, s. 49 – 50.

  BRÜCK, Miroslav: Pohyb v každom slove. Ľubica Somolayová: Prižmúrenými očami (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 24. 10. 2007, č. 22, s. 5.


  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Jej texty sú postmoderné a náročne šifrované, podobne ako texty Haugovej a Ružičkovej. Aj ona využíva dynamiku výtvarných
  Jej texty sú postmoderné a náročne šifrované, podobne ako texty Haugovej a Ružičkovej. Aj ona využíva dynamiku výtvarných kompozícií, logický, odpoetizovaný, pojmový jazyk, aby cez seba antropologicky vystihla súčasného človeka, jeho neurčenosť, relatívnosť jeho poznania, správania i chabé predpoklady jeho duchovného sveta (v tom pripomína Macsovszkého a Šuleja). Somolayová vo svojich filozoficko-analytických reflexiách/meditáciách predovšetkým pochybuje, upozorňuje na dvojznačnosti a paradoxy. Predstavuje vlastné pocity a správanie cez spojenie s geometrickými, fyzikálnymi a biologickými zákonitosťami, čím atmosféra textov získava punc skrytého až skeptického ironizovania života ako habituálneho pokusu o seba, o vlastný obraz – taktiež aj ironizovania samého básnického textu. Somolayová, ako viaceré postmoderné poetky, hovorí rečou novej, konfrontačnej alebo indiferentnej intimity; tradičné ženské, pasívno-rezistentné prijímanie sveta/muža sa tu mení na aktívnu, polemickú bázu.
  Radoslav Matejov
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013