• Prekladá z jazykov

  Český jazyk
  Anglický jazyk
 • Životopis autora

  Od narodenia žije a pracuje v Bratislave. Po absolvovaní žurnalistiky na FF UK v Bratislave pôsobila v redakciách detských časopisov Ohník

  Od narodenia žije a pracuje v Bratislave. Po absolvovaní žurnalistiky na FF UK v Bratislave pôsobila v redakciách detských časopisov Ohník a Príma Kamarát, v denníku Smena a v Pravde, kde sa venovala literárnej a divadelnej publicistike,  bola hovorkyňou LIC a šéfredaktorkou Vedy,  vydavateľstva SAV. V súčasnosti pracuje na referáte komunikácie a médií Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa aj problematikou mediálnej výchovy detí a mládeže, je spoluautorkou experimentálnych učebných textov. Detský svet je námetom aj jej debutu Kľúčik od trinástej komnaty (2007). Ten je renomovanou kritikou oceneným psychologickým prienikom do „trinástej komnaty“ dnešných súrodeneckých, rodičovských a vôbec medziľudských vzťahov. Podobnú autorskú poetiku využila aj v knižke My deti z Trávnikov (2009). Prekladá najmä z češtiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Veda je budúcnosť. Slovenská akadémia vied 2015 . Bratislava : Predsedníctvo SAV , 2015. Špičkové vedecké tímy a osobnosti SAV.
  Veda je budúcnosť. Slovenská akadémia vied 2015. Bratislava : Predsedníctvo SAV, 2015.

  Špičkové vedecké tímy a osobnosti SAV. Bratislava : Predsedníctvo SAV, 2014.
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko , roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.
  VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXI.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: My deti z Trávnikov. (Recenzia). In: BIBIANA – Revue o umení pre deti a mládež č. 3/2010, s. 63 – 65.

  BODACZ, Bohuš: Prázdninový príbeh. Ľubica Suballyová: Kľúčik od trinástej komnaty. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 131 – 132.

  ŠIKULOVÁ, Anna: Čaro objavovania. (Recenzia). In: Knižná revue 3/2008,30. 1. 2008, s. 5

  STANISLAVOVÁ, Zuzana: Potvrdzovanie hodnôt. In: BIBIANA – Revue o umení pre deti a mládež č. 2/2008, s. 16 – 27.

  BLAHOVÁ, Anna: Čaro objavovania. Ľubica Suballyová: Kľúčik od trinástej komnaty (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 1. 2008, č. 3, s. 5.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Pútavý a poučný príbeh trinástej komnaty. (Recenzia). In: BIBIANA – Revue o umení pre deti a mládež č. 4/2007
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Debut Ľubice Suballyovej Kľúčik od trinástej komnaty sa dotýka na prvý pohľad menej ťaživej no pritom veľmi zásadnej témy osobných
  Debut Ľubice Suballyovej Kľúčik od trinástej komnaty sa dotýka na prvý pohľad menej ťaživej no pritom veľmi zásadnej témy osobných hraníc. Osobnú hranicu autorka obrazne predstavuje ako „trinástu komnatu“. Hranica vytyčuje súkromie jednotlivca. Určuje charakter vzťahov. Pomáha udržať ich bezpečnosť. Zároveň však umožňuje rozlišovať opak dobre postavených vnútorných hraníc – bariéry a predsudky. V intenciách príbehu autorka ukazuje, ako pravé hranice i bariéry vlastne fungujú.
  Timotea Vráblová
   
  Autorka používa živý jazyk, v koncepcii cítiť autorskú istotu, zvládnutie atmosféry prostredia a dejov, dialógy svedčia o poznaní sveta detí. Literárne situácie nie sú vytesnené na akýsi umelý ostrov detí, ale sú zakotvené v spolužití s ostatnými členmi rodiny. Lebo aj v reálnom svete detí je rodinné spoločenstvo základňou, z ktorej vyrastajú sebavedomé, citlivé a múdre deti. To sú hodnoty, ktoré sa zo súčasnej detskej literatúry strácajú: stráca sa obraz dieťaťa autenticky prežívajúceho rodinný aj prírodný život, dieťaťa ktoré je v rodine a spoločnosti jednoducho partnerom. Text nie je konfrontovaný karikovanými podobami postavičiek z animovaného a mediálneho prostredia, je pôsobivý práve snahou o prirodzené identifikovanie dieťaťa v rodinných, priateľských citových väzbách.
  Anna Šikulová
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Verím v silu citlivého slova, dobrej myšlienky aj umne formulovaného odkazu cez krásnu literatúru. I dnes sú vnímavé deti,
  Verím v silu citlivého slova, dobrej myšlienky aj umne formulovaného odkazu cez krásnu literatúru. I dnes sú vnímavé deti, ktoré vycítia subtílne posolstvá vo vzťahoch a konaní literárnych postáv – to sú čitatelia z podstaty, hľadajú „partnera“ na podobné vnímanie sveta aj cez slovo, preto čítajú. A potom sú aj také, ktoré azda veselšími žánrami možno scitlivieť. Napríklad na to, že nielen čo hovoríme, ale aj spôsob, akým sa vyjadrujeme, je súčasťou našej komunikácie, je referenciou našej “hodnoty“ – veď v intenciách sebautváranej hodnoty si tvoríme náš osobný svet/život. A hoci deti budú zovšeobecňovať až v rokoch zrelosti, z podvedomých podstát budú tvoriť mozaiku svojho postoja: buď harmonickú, alebo takú, ktorá ich bude životom omínať...

  Ja sama si z detstva dodnes pamätám čriepky z kníh o deťoch pre deti, práve pre fascináciu poznávať vzťahy medzi deťmi, ľuďmi aj s inými sociálnymi modelmi, než je každodenný život len v jednej rodine. Čítanie je pozvanie do iných rodín, spoločenstiev. Dokonca mi literatúra s hrdinami v mojom vtedajšom čitateľskom veku bola viac ako súbor klasických či čarodejníckych rozprávok a mýtov. Asi aj preto mojou autorskou ponukou je literatúra s tzv. referenčným hrdinom.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013