Ľubomír Brtek

Narodenie 18. 1. 1934 Trnava • Životopis autora

  Ľubomír Brtek r. 1945 – 53 študoval na gymnáziu, 1953 – 58 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách bol r. 1958 – 59 učiteľom na Základnej deväťročnej škole v

  Ľubomír Brtek r. 1945 – 53 študoval na gymnáziu, 1953 – 58 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách bol r. 1958 – 59 učiteľom na Základnej deväťročnej škole v Hornom Smokovci, 1959 – 61 pracoval vo Výskumnom ústave vodohospodárskom v Bratislave, kde od 1961 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK. Popri odbornej a publicistickej činnosti v periodikách je spoluautorom kolekíivnych diel a zborníkov Veľká kniha živočíchov (1980) a Zaujimavosti slovenskej prírody (1982) a autorom diel literatúry faktu Pri vtáčích hniezdach (1989) a Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov (1996).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Pri vtáčích hniezdach (1989)
  • Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov (1996)

  Odborná literatúra

  • Veľká kniha živočíchov (1980, spoluautor)

  Iné

  • Zaujímavosti slovenskej prírody (1982, spoluautor)