Ľubomír Kupčok

Narodenie 5. 12. 1906 Budapešť (Maďarsko)
Úmrtie 12. 11. 1964 Bratislava • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Novom Sade, Bratislave a v Banskej Štiavnici (r. 1925 maturoval). Po štúdiách ako dlhodobo nezamestnaný žil v Bratislave, od r. 1934 štipendista, neskôr úradník

  Študoval na gymnáziách v Novom Sade, Bratislave a v Banskej Štiavnici (r. 1925 maturoval). Po štúdiách ako dlhodobo nezamestnaný žil v Bratislave, od r. 1934 štipendista, neskôr úradník referátu Ministerstva školstva a národnej osvety, 1940 – 49 tajomník Prírodovedeckej fakulty Slov. univerzity, 1950 – 54 pracoval len príležitostne, 1954 – 59 zamestnanec Poštovej novinovej služby, od r. 1959 bol na invalidnom dôchodku v Bratislave. Hlásil sa k literárnej generácii okolo časopisu Postup, písal poéziu a texty piesní, venoval sa publicistike. Autor zbierok Opály v prsteni (1931), Haviari (1934), Knock out a lýra (1937), Defilé a Zákopy na juhu (obe 1939). Písal texty populárnych piesní (Marcipán…, Pilo by sa, pilo…, Prečo nemáš trochu lásky… a i.). V publicistickej tvorbe sa zameral na kultúrne a politické otázky, autor fejtónov o slov. ľudovej piesni a hudobníkoch, reportáží, komentárov atď., ako aj publikácie o ťažení slov. armády Reportáž z povojnového Poľska (1939). Po r. 1948 z ideologických dôvodov vyradený z literárneho života.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Opály v prsteni (1931)
  • Haviari (1934)
  • Knock out a lýra (1937)
  • Defilé (1939)
  • Zákopy na juhu (1939)

  Publicistika

  • Reportáž z povojnového Poľska (1939)

  Iné

  • Marcipán… (text piesne)
  • Pilo by sa, pilo… (text piesne)
  • Prečo nemáš trochu lásky… (text piesne)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013