• Životopis autora

  Ľubomír TKÁČIK v r. 1966 – 70 študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Prešove. R. 1973 – 77 pracoval na Východoslov.

  Ľubomír TKÁČIK v r. 1966 – 70 študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Prešove. R. 1973 – 77 pracoval na Východoslov. riaditeľstve spojov, 1977 – 89 vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva v Košiciach. Básne začal písať už počas stredoškolských štúdií, neskôr publikoval v Novom slove mladých. Autor básnických zbierkok Hlas (1982), Klaksóny pri trati (1988).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Hlas (1982)
  • Klaksóny pri trati (1988)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Ľubomír Tkáčik – 70). I n: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 155 – 156.
  ŠAH: Pripomíname si (Ľubomír Tkáčik – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 155 – 156.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013