• Rodné meno

  Bibzová
 • Životopis autora

  R. 1968 – 72 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Modre, 1972 – 77 na Filozofickej fak. UK v Bratislave, 1978 – 83 interná

  R. 1968 – 72 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Modre, 1972 – 77 na Filozofickej fak. UK v Bratislave, 1978 – 83 interná ašpirantka na Moskovskej št. univerzite. Po štúdiách a získaní vedeckej hodnosti CSc. pôsobila r. 1983 – 89 ako referentka na UK v Bratislave, 1991 – 93 odborná asistentka na Vysokej pedagogickej vojenskej škole v Bratislave, 1996 – 98 poradkyňa na Úrade práce, od 1998 prof. na gymnáziu v Pezinku. Básnickej tvorbe sa venovala od stredoškolských štúdií, ale prvé zbierky intímnej poézie vydala s odstupom času pod názvami Erotikoník (1999) a Archetypy lásky (2000). Nasledovali knihy Modranské prelúdiá (2014) a Osamilosť (2014). Roku 2017 vydala zbierku básní  Kvitnúca oskoruša.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Erotikoník (1999)
  • Archetypy lásky (2000)
  • Modranské prelúdiá (2012)
  • Osamilosť (2014)
  • Kvitnúca oskoruša (2017, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Ľubomíra Miháliková – 65). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 158. NAVRÁTIL,
  ŠAH: Pripomíname si (Ľubomíra Miháliková – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 158.

  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 90 – 91.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Jedným z hlavných prúdov Mihálikovej inšpirácie sú básne s hlbokým ponorom do sveta rastlinných bytostí. Poriadok
  Jedným z hlavných prúdov Mihálikovej inšpirácie sú básne s hlbokým ponorom do sveta rastlinných bytostí. Poriadok vecí v prírode rytmizuje a pripomína pravidelné cykly. Rozohráva hlbokú spätosť s dominantnou rastlinou malokarpatskej oblasti – viničom.
       V centre autorkinej tvorivej pozornosti je síce vinič, ale jedinečná je oskoruša. Modranské oskoruše sú zaradené medzi pamätné stromy. Netradičná drevina sa dožíva až polovicu tisícročia. Z jej dreva vyrábajú vínne listy, hudobné nástroje, používa sa na ozdobné vykladanie nábytku. Tento strom je súčasťou názvu zbierky. Autorka ho citlivou mierou použila v podobe slovnej intarzie niekoľkých svojich básní.
  Zlata Matláková, 2017

              Ľubomíra Miháliková píše poéziu od detstva. Publikovať začala až v 90. rokoch 20. storočia. Vydala 4 básnické zbierky, najnovšia, o ktorej chcem povedať pár slov, sa volá Kvitnúca oskoruša. Jej básnenie sa veľmi nemení. Je to poézia bez veľkých gest a práve preto jej veríme. Nepokúša sa o experimenty, hovorí jednoducho o tom, čo cíti a o čom uvažuje. Vydáva svedectvo o všetkom, čo ju vzrušilo a o čom si utvorila názor. Každá báseň predstavuje svojským spôsobom konkrétnu životnú situáciu, originálna obrazivosť formuje jej stanoviská a reflexie do pôsobivého poetického celku. Keď sa do poézie Ľubomíry Mihálikovej sústredenejšie začítame, vylúpnu sa nám tri konštanty (možno ich je aj viac, ja som sa zameral na tieto tri). Sú to tematicko-ideové body, určujúce obsahovú náplň či spoluurčujúce charakter tejto poézie. Ide o prírodu, umenie a lásku. Príroda je tu organická súčasť ľudského sveta, v ktorej žijeme, s ktorou žijeme. Nejde len o kvietok či strom (hoci aj kvetmi obsypanú oskorušu), ide aj o vinice, rieky, more, teda živly, s ktorými má autorka osobnú skúsenosť. Teda príroda ako mocnosť zasahujúca do našich životov, ovplyvňujúca ľudskú existenciu. Tu je prítomná na celej rozlohe zbierky. Pokiaľ ide o umenie (v tomto prípade hudbu či výtvarnú tvorbu), tu sme už vo sfére kultúry, ktorá znásobuje prírodný svet osobnými zážitkami, a tie rozmnožujú aj literárne zážitky, spájajú sa s nimi v mnohohlase. Láska, tretia konštanta, je rozkošatená entita a znamená citové vzplanutie, manželské spolužitie; lásku telesnú i lásku k blížnemu, v tomto diapazóne vníma lásku Ľubomíra Miháliková. Pokiaľ ide o lásku k blížnym (agapé), zvykne sa spájať s metafyzickou vierou – a tak to čitateľ cíti aj tu. Láska, pochopiteľne súvisí aj so smrťou, tá je tu prítomná ako smútok vyvážený predošlým životom. Takto vníma autorka aj smrť Vinca Šikulu.
              Pre poéziu Ľubomíry Mihálikovej platí vecný, emóciou len podfarbený tón. To znamená, že je v nej viac faktov životných ako vzrušujúcich konštatácií. Ale nič z toho nezmenšuje výrazovú silu, ktorá spočíva v obraznosti, v metaforike. Väčšina básní je komponovaná voľným veršom, časť je rýmovaná a má pevnú štruktúru. Tie komponované voľným veršom sú spontánnejšie. Všetky Mihálikovej zbierky tvoria napriek odlišnej tematike jeden celok, daný individuálnou poetikou, ktorá je stálou konštantou. Túto poslednú zbierku treba pochváliť aj za celkovú vizáž, námorné mapy vložené do textu ho nielen oživujú, ale zasahujú aj obrazotvornosť čitateľa. Ešte jedna poznámka, Ľubomíra Miháliková patrí k tvorcom mimo Bratislavy, čo sa niekedy chápalo ako mínus: teda vidiecka spisovateľka. Tento vonkajší moment by sa nemal brať dnes do úvahy. Rozhoduje kvalita. A tak je to aj v tomto prípade.
  Vladimír Petrík na stretnutí Klubu nezávislých spisovateľov (2017)
   
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  ukážky zo zbierky Kvitnúca oskoruša NAD OBRAZOM MARCA CHAGALLA Ako očko na pančuške nosí svoj údel znôšku istotnej
  ukážky zo zbierky Kvitnúca oskoruša

  NAD OBRAZOM MARCA CHAGALLA

  Ako očko na pančuške nosí svoj údel
  znôšku istotnej sedmikrásky
  čo sa škerí uhýbavým pohľadom starých žien
  dávno stratili pierka

  Kam sa zaradiť do polnoci na výslní
  keď krásne pery prehrýzali
  z najkrajších ohryzkov jesenných jabĺk

  Po dobrom parféme zámožných mužov
  je tam drozd
  poskákal po rozkvitnutej ruži a vôňu?
  Rozdáva žena čo prišla prespať do bytu

  priateľka s krásnou kresbou v tvári
  v rukách bohatšieho
  tíško povedané
  Najvyššieho

  priateľka zaborí dokonalé pery
  na jemný okraj sklenice
  Krehká ľahká
  ako naivný dych

  Pohľad do čiernej kávy
  po premilovanej noci
  veľké ruky
  ústa k ústam

  Počíta plodné a neplodné dni
  v sústave značiek a výnimiek
  sama nevie
  čo hľadá v cudzej posteli

  Na manuáloch krásnych sandálok
  na príťažlivých majákoch ženskosti
  Zlomila srdce
  Zazneli kantáty

  Obdivoval stopy hlbokých očí v pohári
  Ako očko na pančuške
  Nosí svoj údel – istotnej sedmikrásky


  STROMY Z NEDÁVNEJ MINULOSTI

  Prišlo na lámanie lásky
  všetko napoly
  Neučesané stromy

  O väčšiu polovicu
  Delím sa
  o miesto v nemocničnej posteli

  Zlý sen sa plazí začína deň
  Električky pod oknami
  Zvonia od rána od piatej

  Sneh po prvom milovaní
  Objíma holé ramená
  Akí sme dnes? Akí sme boli?

  Do tváre mi vhupla farba červená
  nebolo víno okrové
  na vine

  moja nevina
  dobrý začiatok
  sa na fialku zmení

  Zavri oči
  krása vzkriesená  MODRANSKÉ ELÉGIE HLINY, HLINEČKY
  EMMALAGA...

  Pod príkrym svahom – hlina ťaží nohu
  Kráčam ja, hluchá nahota
  K modranským krížom dolu
  K modranským krížom

  Na kopci k nebeskému svitu
  Kde krížom krážom cesty
  Križujú sa
  ako storočné babky ako cesty domov

  Pod príkrym oblúkom vinohrad
  Dozrieva víno biele
  Pod klenbou zrobeného čela
  Ešte ti zahrám, kamarát

  Po strunách ako nestarnúca laň
  Vietor hrá vo vlasoch
  Kuviká modliká
  Na priezračných krídlach zhora dolu

  Viničový dužinatý list
  na zemskú úrodu ošialený vietor
  z kameňa zo skaly nevinná biela
  Vytlačí prúd prameň či svätenú vodu

  Zo zrelej bobule vínorodá
  Na prestretý biely stôl
  ide prasknúť od neodčkavosti
  hlinu lepí pridá soľ

  Je tichá biela mäkučká čistá


  NA POČESŤ HUSĽOVÉHO KONCERTU

  Zdola sa ozval
  labutí krk huslí
  A jden po druhom
  Chytili vibráto
  tón bielych mušlí

  Prelúdium večera i postupnej noci
  Ohrievanie zatuchnutých perín
  A ťažké vône, ktoré vyvetrám

  Zdola sa ozýva menuet
  Orchester husľovej triedy
  Skoro celučký suterén
  Len aby znela vytríbená hra
  Len aby znela vášeň
  s husľovou mušľou

  To sa ozaj počúva
  ticho otvorené kľúčom
  Mesiac nezbedník prebehol komínom

  Och, husle s labutím kŕčkom

  O hŕstku spomienok bohatšia
  Do mňa sa hudba vpísala

  Aj vás sa dotkla?
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013