• Stručná charakteristika tvorby

       Ľ. Bendzák patrí medzi básnikov-solitérov. Jeho debut Básne pre Soňu Marmeladovovú vyšiel s oneskorením a rovnako s
       Ľ. Bendzák patrí medzi básnikov-solitérov. Jeho debut Básne pre Soňu Marmeladovovú vyšiel s oneskorením a rovnako s oneskorením bola publikovaná ďalšia kniha Zápisky z čudného domu. Napriek nepravidelnej publikačnej aktivite má autor k písaniu poézie existenciálny vzťah: jeho poézia preberá „formu bytia“ (R. Welch), má početné známky terapeutického písania a v mnohých básňach možno čítať detailnosť a pravidelnosť až denníkového charakteru. Veľmi pozitívny vzťah k literatúre prejavuje aj bohatým zapájaním diel iných spisovateľov (F. M. Dostojevskij, J. N. A. Rimbaud a ďalší) do vlastnej tvorby v takej miere, že vytvárajú organický a rovnocenný celok s mimoliterárnym svetom.
       Hoci solitérnosť býva častou črtou básnikov, Bendzákova introvertnosť je aj na básnika nadštandardná. Samota má podobu dobrovoľného vyhľadávania ticha a voľnosti bez záväzkov voči ľuďom a svetu. Niekedy však táto odstredivá sila privádza básnika do izolácie či na spoločenskú perifériu, kde sa stretáva s inými spoločensky nechcenými a neprispôsobivými ľuďmi. Bendzákov básnický denník prezrádza o autorovi, že si svoje položenie človeka v kontrapozícii voči spoločnosti uvedomuje. Na jednej strane zažíva radosť z jednoduchosti, z oslobodenia sa spod zaťažujúcich záväzkov, ktoré zvyknú meniť človeka na rukojemníka alebo robota; na druhej strane sa cenou za radikálne vystúpenie proti konvenciám stáva osobné prekliatie týchto básnikov a umelcov.
       Autor opisuje svoju metódu písania ako „sústredenú pozornosť“ a svoje básne ako „súkromné videnia“. Obidve pozorovania sú veľmi výstižné a svedčia nielen o Bendzákovej schopnosti sebareflexie, ale aj o zmysle pre analytickosť, detailnosť a súvzťažnosť. Básnik postupne opúšťa metódu opisu vonkajšieho sveta ornamentálnym básnickým jazykom a čoraz viac preferuje básne introspekcie, „stretnutí s Bohom, so samým sebou“ (Ľ. Bendzák) či s inými blízkymi ľuďmi.
       Bendzákova poézia zobrazuje javy a situácie, ktoré svojím charakterom tvoria prirodzený protipól: v básni Voda kontempluje nad vlastnosťami vody a človeka spôsobom autority a pozitívnej „dogmatiky“, aby jedným dychom básňou Vodka podal svedectvo o sile pekla a prekliatia. Podobných protikladov by sme našli v Bendzákovej poézii viacero. V súčasnosti v jeho tvorbe dominujú tri podoby básní. Kontemplatívne básne o človeku a jeho duši, odpoetizované básne s epickým podložím (poukazujúce na autorove udalosti dňa s presahom k básnickému odkazu), a napokon najtypickejší žáner autora – básnická momentka vychádzajúca z autorovho postrehu a zmyslu pre detail, ktoré pomáhajú vyniknúť básnickému jazyku ako jedinečnému médiu.

  Ján Gavura, 2012
   
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Ľuboš Bendzák vydal zbierky básní Básne pre Soňu Marmeladovovú (1995),  Zápisky z čudného domu (2005) a 

  Ľuboš Bendzák vydal zbierky básní Básne pre Soňu Marmeladovovú (1995), Zápisky z čudného domu (2005) a Vytrvalosť sivej (2010). Sú to knižky okamihov pravdy, nadčasovej múdrosti a úprimnosti vychádzajúcej z hĺbky autentického zážitku. Autorovi je cudzie vyprázdnené experimentovanie; z takmer každej jeho básne vanie až fyzická hmatateľnosť prítomného zážitku zachyteného v konkrétnom čase a priestore.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Literárna veda

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Ľuboš Bendzák (1966) patrí k autorom, ktorí nepíšu veľa... (Nové pozorovnaia). In: Vertigo , 2018, č. 1 – 2, s. 11.
  Autor neuved.: Ľuboš Bendzák (1966) patrí k autorom, ktorí nepíšu veľa... (Nové pozorovnaia). In: Vertigo, 2018, č. 1 – 2, s. 11.

  NÁDASKY, Ladislav: Trochu prózy v básňach (Ľuboš Bendzák: Samota je moja staršia sestra). In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 1, s. 126 – 128.

  JAREŠ, Michal: Za mestom a iné udalosti dňa (nad knihami Ľuboše Bendzáka a Juraje Kuniaka). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 97 – 99.

  GAVURA, Ján: Periférny muž. Ľuboš Bendzák: Pohreb andulky a iné udalosti dňa. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 35 – 39.

  SCHMARCOVÁ, Ľubica: Čomu pre nedostatok imaginácie hovoríme poézia. Ľuboš Bendzák: Pohreb andulky a iné udalosti dňa. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 35 – 39.

  BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

  BRÜCK, Miroslav: Vytrvalosť bytia (Ľuboš Bendzák: Vytrvalosť sivej). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 5.

  BRÜCK, Miroslav: Autentické zápisky (Ľuboš Bendzák: Zápisky z čudného domu). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  BENDZÁK, Ľuboš: samota je moja staršia sestra (4/4). (Zápisník). In: Vertigo , 2016, č. 4, s. 4 – 5. BENDZÁK, Ľuboš: Samota je moja
  BENDZÁK, Ľuboš: samota je moja staršia sestra (4/4). (Zápisník). In: Vertigo, 2016, č. 4, s. 4 – 5.

  BENDZÁK, Ľuboš: Samota je moja staršia sestra (3/4). (Zápisník). In: Vertigo, 2016, č. 3, s. 5 – 7.

  BENDZÁK, Ľuboš: Samota je moja staršia sestra (2/4). (Zápisník). In: Vertigo, 2016, č. 2, s. 5 – 7.

  BENDZÁK, Ľuboš: Samota je moja staršia sestra (1/4). (Zápisník). In: Vertigo, 2016, č. 1, s. 5 – 7.
  Zobraziť všetko