Ľudmila Rampáková

Narodenie 11. 3. 1922 Párnica
Úmrtie 8. 1. 2003 Bratislava • Životopis autora

  Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Dolnom Kubíne študovala slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave.

  Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Dolnom Kubíne študovala slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Redaktorka v Smene, redaktorka prózy a od r. 1963 vedúca literárnovednej redakcie vo vydavateľstve Slov. spisovateľ v Bratislave. Literárnokritické a historické práce publikovala vo viacerých novinách a časopisoch (Slov. pohľady, Kultúrny život, Smena, Pravda, Práca a i.), ako aj v rozličných knižných reedíciách pôvodnej literatúry. Osobitnú pozornosť venovala tvorbe slov. spisovateliek – M. Figuli, Z. Zguriške (monografia Humoristka Zuzka Zguriška, 1990), M. Topoľskej a V. Markovičovej-Zátureckej. Prekladala z nemeckej (G. Keller, C. F. Meyer, H. Mann, A. Döblin, F. Werfel, E. M. Remarque, H. Hesse a i.) a českej literatúry, zostavila viacero autorských výberov a zborníkov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Humoristka Zuzka Zguriška (1990)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ľudmila Rampáková – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 157.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013