rodinný archív
rodinný archív
 • Pseudonym

  Ľudovít Slatinský, Ľ. F. Kvetoslav
 • Životopis autora

  Ľudovít FUCHS študoval na gymnáziu vo Zvolene (maturoval r. 1946) a na učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici, kde r. 1948 maturoval. Po

  Ľudovít FUCHS študoval na gymnáziu vo Zvolene (maturoval r. 1946) a na učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici, kde r. 1948 maturoval. Po štúdiách od r. 1948 pôsobil najprv ako stredoškolský  učiteľ, od 1951 okr. osvetový inšpektor vo Zvolene, 1953 – 61 vedúci redaktor okr. novín Naše slovo v Prievidzi, kde realizoval aj literárny mesačník Rozlet, r. 1961 – 63 redaktor Stredoslov. vydavateľstva, 1964 – 67 vedúci redaktor týždenníka Stredoslov. stavbár a kultúrnej revue Rozkvet v Banskej Bystrici, 1968 riaditeľ vydavateľského podniku Matice slov. Odkaz vo Zvolene, ktorý bol v období totality zlikvidovaný. Následne stratil zamestnanie, r. 1971 bolo na neho vykonštruované trestné stíhanie, r. 1977 Najvyšší súd vyšetrovanie zastavil, bol postihnutý zákazom publikovania. R. 1974 – 78 na invalidnom dôchodku, od 1980 redaktor časopisu Bojovník, od 1988 predseda Vydavateľského družstva Pramene v Bratislave, od 1989 riaditeľ vydavateľstva Odkaz, 1996 spoluzakladateľ  a úradujúci predseda Spoločnosti autorov umeleckej literatúry. Počas stredoškolských štúdií mal pripravené na vydanie básnické zbierky Hľadanie (1946), Prúd času, ktorý neodteká (1948). Autor zbierok Ako prší noc (1963), Kvet v čiernom (1967), Korene (1985), Chvenie (1990), Listy Bohu (1991), Liečenie milovaním (1994), výberu z básnickej tvorby Ponáram sa do tvojich plytčín (1995), Strom vo vás rastie (1996), Som, keď som s tebou (1997), Úskalím duše (1999). ), Odvaha vidieť (2001), Rozhovory s Najvyšším (2004), Sonety pre môjho anjela (2004), súborného diela Dotyky ducha 1944 – 2007 (2007). Okrem toho vydal knižky veršov pre deti Čo nás naučili zvieratká (1990), Ako sa lovia rýmy (1994), Šantiace písmenká (1999) a prózy pre deti a mládež Dúha nad riekou (1990), Tajomstvo rybárskeho ostrova (1991). Zostavil 2-zv. antológiu slov. básnikov 20. stor. Dobré dni (2002), Slovenská poézia (2003). Napísal aj divadelnú hru Diagnóza 2000 (1988), veršovanú komédiu Podvody spod vody (1993) a knižku  meditatívnych úvah Sila súladu (1995).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Hľadanie (1946)
  • Prúd času, ktorý neodteká (1948)
  • Ako prší noc (1963)
  • Kvet v čiernom (1967)
  • Korene (1985)
  • Chvenie (1990)
  • Listy Bohu (1991)
  • Liečenie milovaním (1994)
  • Ponáram sa do tvojich plytčín (1995, výber)
  • Strom vo vás rastie (1996)
  • Som, keď som s tebou (1997, výber)
  • Úskalím duše (1999)
  • Odvaha vidieť (2001)
  • Rozhovory s Najvyšším (2004)
  • Sonety pre môjho anjela (2004)
  • Dotyky ducha 1944 – 2007 (2007, súborné dielo)

  Esej

  • Sila súladu (1995)

  Dráma

  • Diagnóza 2000 (1988, divadelná hra)
  • Podvody spod vody (1993, veršovaná komédia)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Čo nás naučili zvieratká (1990)
  • Ako sa lovia rýmy (1994)
  • Šantiace písmenká (1999)
  • Próza

   Dúha nad riekou (1990)
  • Tajomstvo rybárskeho ostrova (1991)

  Editorská činnosť

  • Dobré dni, slovenská poézia 1 (2002, antológia)
  • Dobré dni, slovenská poézia 2 (2003, antológia)
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Dobré dni, slovenská poézia 1 (2002, antológia) Dobré dni, slovenská poézia 2 (2003, antológia) Dobré dni, slovenská
  Dobré dni, slovenská poézia 1 (2002, antológia)
  Dobré dni, slovenská poézia 2 (2003, antológia)
  Dobré dni, slovenská poézia 3 (2006, antológia)
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ANDRUŠKA, Peter: Za Ľudovítom Fuchsom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 126 – 128. ŠAH: Ľudovít
  ANDRUŠKA, Peter: Za Ľudovítom Fuchsom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 126 – 128.

  ŠAH: Ľudovít Fuchs – 80. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 315.

  ANDRUŠKA, Peter: Na olympe slovenskej ľúbostnej poézie. Ľudovít Fuchs-Kvetoslav: Sonety pre môjho anjela. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 132 –133.

  ŠABÍK, Vincent: Účtovanie pobytu. Ľudovít Fuchs: Odvaha vidieť. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 122 – 123.

  ŠAH: Ľudovít Fuchs. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 316.

  BOLDIŠOVÁ, Emília – FUCHS, Ľudovít: Poézii stačí vplyv prirodzeného šarmu (Rozhovor s básnikom a vydavateľom Ľudovítom Fuchsom). In: Knižná revue, roč. X, 13. 9. 2000, č. 19, s. 3.

  PÚTNIK, Jozef: Autorský výber (Ľudovít Fuchs: Som, keď som s tebou). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 3. 1998, č. 5, s. 5.

  ANDRUŠKA, Peter: Moderný tradicionalista dnešnej poézie. In: Knižná revue, roč. VI, 14. 8. 1996, č. 16 – 17, s. 4.

  VLNKA, Jaroslav: Krátky ponor na dno. Ľudovít Fuchs: Ponáram sa do tvojich plytčín. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6, s. 142 – 144.

  -dr- – FUCHS, Ľudovít: Tvorivosť a kultúra... (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 15. 11. 1995, č. 23, s. 6.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013