Ľudovít Petrovský

Narodenie 1. 5. 1919 Modra
Úmrtie 30. 7. 1996 Bratislava • Životopis autora

  V r. 1935 – 39 študoval na učiteľskom ústave v Modre, r. 1945  – 47 na Vysokej škole politickej v Prahe (nedokončil). Do r. 1950 učil na ľudovej a

  V r. 1935 – 39 študoval na učiteľskom ústave v Modre, r. 1945  – 47 na Vysokej škole politickej v Prahe (nedokončil). Do r. 1950 učil na ľudovej a hospodárskej škole v Modre a na št. meštianskej škole v Sučanoch, r. 1950 – 52 bol redaktorom Matičného čítania, r. 1952 – 58 hlavným redaktorom Turčianskeho roľníka, lektorom Armádneho divadla a tajomníkom stredoslov. odbočky Zväzu slov. spisovateľov v Martine, r. 1958 – 63 hlavným redaktorom Našej práce, r. 1963 – 68 Malého repertoáru, r. 1968 – 71 šéfredaktorom mesačníka Populár, r. 1972 – 82 týždenníka Expres, od r. 1982 žil na  dôchodku v Bratislave. Krátke prózy začal publikovať počas stredoškolských štúdií. Debutoval románom Žobrácka rezidencia (1949), potom nasledovala kniha noviel Smäd vo vinici (1962), romány Góóól (1966), Cesta do starej citadely (1969), zbierka próz Zelené motívy (1964), romány Prekročím rieku poznania (1972), Cesta viny (1977), román pre mládež Súdny deň (1972); napísal hry Tri vinobrania (1953), Ruleta (1966), Hľadá sa… (1975), Tri dni nádeje (1976). V rkp. zanechal knihu spomienkových próz Ako som ich poznal, predstavujúcu profily viacerých slov. spisovateľov, výtvarníkov a hudobníkov. Autor bábkových hier (Dohviezdny večer, Lomidrevo, O medveďoch a ľuďoch, O spravodlivom človeku), publikácie Janko Hraško a iné scénky (1956) a televíznej hry Naša stará mama (1974).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Ako som ich poznal (v rukopise)
  • Žobrácka rezidencia (1949)
  • Smäd vo vinici (1962)
  • Zelené motívy (1964)
  • Góóól (1966)
  • Cesta do starej citadely (1969)
  • Prekročím rieku poznania (1972)
  • Súdny deň (1972)
  • Cesta viny (1977)

  Dráma

  • Tri vinobrania (1953)
  • Ruleta (1966)
  • Naša stará mama (1974, televízna hra)
  • Hľadá sa… (1975)
  • Tri dni nádeje (1976)

  Pre deti a mládež

  • Dohviezdny večer (bábková hra)
  • Lomidrevo (bábková hra)
  • O medveďoch a ľuďoch (bábková hra)
  • O spravodlivom človeku (bábková hra)
  • Janko Hraško a iné scénky (1956)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013