Ľudovít Šenšel

Narodenie 13. 4. 1888 Očová
Úmrtie 22. 7. 1956 Liptovský Hrádok • Pseudonym

  Redaktor, Zodpovedný redaktor
 • Životopis autora

  Ľudovít ŠENŠEL študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Šoprone, kde r. 1906 maturoval, 1906 – 10 študoval ev. teológiu v Šoprone a v Lipsku. Od 1910 kaplán v Dačovom Lome, 1910

  Ľudovít ŠENŠEL študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Šoprone, kde r. 1906 maturoval, 1906 – 10 študoval ev. teológiu v Šoprone a v Lipsku. Od 1910 kaplán v Dačovom Lome, 1910 – 12 absolvoval štipendijný pobyt v Edinburghu, 1912 – 14 kaplán v Príbovciach, od 1914 farár a senior v Liptovskej Porúbke, od 1918 externe vyučoval slovenčinu na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1921 – 24 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od 1930 redigoval Tranovského ev. kalendár a časopis Cirkevné listy, správca spolku Tranoscius, od 1956 na dôchodku. Vydal Slovenskú štylistiku (1921), autor čítaniek pre slov. stredné školy, uverejňoval príspevky z cirkevnej histórie, o ev. spisovateľoch, o cirkevno-literárnych podujatiach. Pod jeho vedením v Tranosciu vychádzali  monografické práce o staršej slov. literatúre 19. stor., vydal Zobrané spisy Jura Janošku 1 – 3 (1932 – 36), jeho zásluhou začal Tranoscius r. 1940 vydávať mesačník Tvorba. Autor publikácie Album tolerančných a artikulárnych chrámov (1931), pripravil pamätnice Tranovského jubilejné slávnosti 1636 – 1936 (1937) a Päťdesiat rokov Tranoscia 1898 – 1948 (1948). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Tranovské jubilejné slávnosti 1636 – 1936 (1937, pamätnica)
  • Päťdesiat rokov Tranoscia 1898 – 1948 (1948, pamätnica)

  Odborná literatúra

  • Album tolerančných a artikulárnych chrámov (1931)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013