• Životopis autora

  Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Pracuje ako detská psychologička. Získala mnoho ocenení v literárnych
  Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Pracuje ako detská psychologička. Získala mnoho ocenení v literárnych súťažiach. Publikovať začala časopisecky, knižne debutovala zbierkou Tajomstvá bielych pavučín (2013).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: K polohám tradičnosti v súčasnej slovenskej poézii (P. Prokopec, R. Beňo, M. Chudík, L. Džundová, O.
  HRABČÁKOVÁ, Katarína: K polohám tradičnosti v súčasnej slovenskej poézii (P. Prokopec, R. Beňo, M. Chudík, L. Džundová, O. Gluštíková). (Vedecké štúdie). In: Vertigo, 4, 2015, s. 28 – 34.

  ZITOVÁ, Katarína: Návrat k tradícii. Slovenské básnické debuty 2013. In: Knižná revue. Roč. XXIV. č. 14 – 15. 9. 7. 2014.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Hľadanie ženskej identity tvorí hlavnú obsahovú náplň i básnickej zbierky Lýdie Džundovej (1982) s trochu neurčitým názvom Tajomstvá
  Hľadanie ženskej identity tvorí hlavnú obsahovú náplň i básnickej zbierky Lýdie Džundovej (1982) s trochu neurčitým názvom Tajomstvá bielych pavučín (Vydavateľstvo Pectus). Autorka nazerá na ženu z rôznych uhlov pohľadu a tematizuje ju v rozličných podobách: od akéhosi ťažko uchopiteľného archetypálneho symbolu silno napojeného na tradíciu, cez reálnu postavu ženy v odlišných fázach života, až po jej stelesnenie v duchovnom rozmere, aby odhalila, že jej pravá podstata vonkoncom nie je nevinná, obetavá a zraniteľná, ale „magdalénska“, hriešna, vedomá si svojej moci, schopná ovládať a dosahovať všetko, čo chce. Poetka veľmi výrazne pracuje aj s príslušnou symbolikou: jeden protipól tvorí belosť ľalií a nepoškvrnenosť práve napadaného snehu, druhý červeň evokujúca krv, vášeň a telesnosť. Pavučiny pre lyrický subjekt predstavujú väzby s ostatnými ľuďmi, predovšetkým s mužskými postavami, voči ktorým má len málokedy zľutovanie („na drevo kríža / ťa pribijem / nemilosrdne / a bez zľutovania / tak ako / mi ty nosíš / každý deň / v dlaniach / posledné zvyšky svojej nehy“), ale aj s ostatnými ženami, príbuznými, rodinou, deťmi. Aj táto silná a sebavedomá žena však pre svoju existenciu potrebuje intímny, priam posvätný priestor domova a vieru v transcendentno, hoci si ho vysvetľuje po svojom: vzorom sa pre ňu stávajú biblické hriešnice Magdaléna či Salome. Reflexívnemu ladeniu textov svedčí voľný verš a radenie jednotlivých básní za sebou bez názvov, čo pôsobí dojmom ucelenej, pozvoľna gradujúcej výpovede.
  Katarína Zitová, 2014
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Zo zbierky Tajomstvá bielych pavučín *** dokonané som pár hmiel čo sa ti omotajú okolo krku a škrtia viac ako hady som pár
  Zo zbierky Tajomstvá bielych pavučín

  ***
  dokonané

  som pár hmiel
  čo sa ti omotajú
  okolo krku
  a škrtia viac ako hady
  som pár vločiek
  čo ti padnú do očí
  a režú viac
  ako rozbité zrkadlá
  som pár kvapiek krvi
  ktoré si so sebou
  vezmeš do neba

  ***
  vstávaš
  ráno
  a bosými nohami
  pohládzaš
  náznaky sedmokrások
  sedem divov sveta
  utopených v rannej rose
  sedem hriechov
  zapísaných na zápästí

  noc
  ešte nevyschla
  na tvojich
  stehnách

  ***
  máš oči nalomené
  prebdetou nocou
  keď si
  stokrát zmýval
  moje nohy

  ešte dne počujem
  ako kričíš
  že sa radšej utopíš
  ako by si mal veriť
  mojim slovám
  o hriechu
  a milovaní

  my magdalény
  zabíjame
  najradšej na svitaní

  ***
  na drevo kríža
  ťa pribijem
  nemilosrdne
  a bez zľutovania
  tak ako
  mi ty nosíš
  každý deň
  v dlaniach
  posledné zvyšky svojej nehy
  namáčané
  v slzách
  po milovaní

  nemo sa budem pozerať
  tak ako
  ty stále nechápeš


  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013