Margita Dobrovičová

Narodenie 26. 6. 1953 Liptovský Mikuláš
Úmrtie 13. 4. 1994 Bratislava • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
  Český jazyk
  Ruský jazyk
 • Životopis autora

  Margita DOBROVIČOVÁ v r. 1972 – 76 absolvovala gymnaziálne štúdiá v Bratislave, potom žila a venovala sa literárnej tvorbe v Liptovskom

  Margita DOBROVIČOVÁ v r. 1972 – 76 absolvovala gymnaziálne štúdiá v Bratislave, potom žila a venovala sa literárnej tvorbe v Liptovskom Mikuláši. Básne a príspevky uverejňovala v literárnych časopisoch, periodickej tlači a v zborníkoch (Zborník Wolkrovej Polianky, Literárny týždenník, Nové slovo, Práca, Pravda, Smena, Tvorba a i.). Knižne debutovala básnickou zbierkou Modrej planéte (1981), po ktorej nasledovali zbierky V mrazoch horíme (1986), Prenosná priepasť (1989), Slávnosti pod ľadom (1993) a Neprelistovaná krv (1994, zadaná do tlače v deň jej úmrtia). Posmrtne vyšiel výber z jej nepublikovaných básní a korešpondencie Tajomstvá duše (1995) a výber Ten motýľ nevzlietne (1999). Spolupracovala s rozhlasom, písala texty k divadelným hrám, prekladala z francúzštiny, ruštiny a češtiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Modrej planéte (1981)
  • V mrazoch horíme (1986)
  • Prenosná priepasť (1989)
  • Slávnosti pod ľadom (1993)
  • Neprelistovaná krv (1994, zadaná do tlače v deň jej úmrtia)
  • Tajomstvá duše (1995, výber z nepubl. básní a korešodencie)
  • Ten motýľ nevzlietne (1999, výber)
  • Plášť bohyne (2012, 1.vydanie, antológia slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SIVČO, Andrej: Poetka zranených piesní (Margita Dobrovičová: Ten motýľ nevzlietne. In: Knižná revue, roč. IX, 27. 10. 1999, č. 22, s. 5.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013