• Rodné meno

  Čellárová
 • Životopis autora

  R. 1965 – 68 študovala na gymnáziu v Bratislave, 1968 – 74 latinčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvovala

  R. 1965 – 68 študovala na gymnáziu v Bratislave, 1968 – 74 latinčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvovala študijné pobyty na univerzite v Grenobli (1973) a v Paríži (1988). Po štúdiách pôsobila r. 1974 – 86 v Ústrednej knižnici SAV, 1986 – 92 pracovala v oblasti tvorby a propagácie filmov, 1992 – 97 bola asistentkou medicínskeho oddelenia farmaceutickej firmy Hoechst Marion Roussel v Bratislave, od 1998 tvorí v slobodnom povolaní. Preklady poviedok i noviel z ruského a francúzskeho jazyka uverejnila knižne, časopisecky, v Slov. rozhlase, v rádiu Twist a i. Do francúzštiny preložila hru Jána Soloviča Strieborný jaguár (1975) a dialógové listy viacerých slov. detských filmov. Okrem prekladateľskej činnosti sa venuje psychoanalytickým rozborom diel slov. autorov (R. Sloboda, J. Červeň a i.) a skúma analytickú psychológiu S. Freuda, C. G. Junga (venovala mu monografiu Múdry starec, 1997), A. Adlera a ich pokračovateľov. Autorka výkladových slovníkov snov Kto má v rukách nevedomie? (1994) a Svet v symboloch (2000), v češtine jej roku 2002 vyšla kniha Tajemství milosti, v ktorej sa zaoberá symbolmi v rozprávkach, v literatúre, vo filme, vo výtvarnom umení a pod.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Kto má v rukách nevedomie? (1994)
  • Múdry starec (1997)
  • Svet v symboloch (2000)
  • Tajemství milosti (2002)

  Prekladateľská činnosť

  • Solovič, Ján: Strieborný jaguár (1975, do francúzštiny)
 • Literárna tvorba - preklad

  Ch. de Secondat Montesquie: Duch zákonov,  1989 (spoluprekladatelia Anton Vantuch, Igor Imro) (J. Laplanche – J. B. Pontalis: Psychoanalytický slovník, 1996
  Ch. de Secondat Montesquie: Duch zákonov,  1989 (spoluprekladatelia Anton Vantuch, Igor Imro)

  (J. Laplanche – J. B. Pontalis: Psychoanalytický slovník, 1996 (spoluprekladatelia A. Halvoník, M. Marcelliová)

   White S.: Veľká kniha horoskopov, 1999

  Jean d’Ormesson: Takmer nič o takmer všetkom, 1999

  A. Comte Sponville: Malá rozprava o veľkých cnostiach, 1999

  A. Comte Sponville: Improvizácie, 1999
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si. Mária Puškárová – 65. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 159. SVETOŇ, Ľuboš: Karty
  ŠAH: Pripomíname si. Mária Puškárová – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 159.

  SVETOŇ, Ľuboš: Karty vyložené na stôl. Mária Puškárová: Svet v symboloch (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 107 – 109.

  BOLDIŠOVÁ, Emília – PUŠKÁROVÁ, Mária: Múdrosť býva skrytá. Zhovárame sa s prekladateľkou a autorkou PhDr. Máriou Puškárovou. In: Knižná revue, roč. XI, 13. 6. 2001, č. 12,  s. 12.

  GAJDOŠ, Martin: Obrazy a predobrazy (Mária Puškárová: Svet v symboloch). In: Knižná revue, roč. X, 22. 11. 2000, č. 24, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Ceny Mateja Bella za vedecký a odborný preklad (spolu s Alexander Halvoník a Mária Marcelliová za preklad diela Psychoanalytický slovník
  Prémia Ceny Mateja Bella za vedecký a odborný preklad (spolu s Alexander Halvoník a Mária Marcelliová za preklad diela Psychoanalytický slovník (1996)

  V roku 2001 udelil M. Puškárovej Literárny fond udelil prémiu v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry za knihu Svet v symboloch (2000).
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013