Mária Topoľská

Narodenie 10. 11. 1909 Praha (Česko)
Úmrtie 13. 5. 2005 Bratislava • Životopis autora

  Mária TOPOĽSKÁ v r. 1925 – 29 študovala na učiteľskom ústave v Prešove. R. 1929 – 40 učiteľka na čs. ľudovej škole v Gornej Mitropoliji v Bulharsku, r. 1940 sa presťahovala na

  Mária TOPOĽSKÁ v r. 1925 – 29 študovala na učiteľskom ústave v Prešove. R. 1929 – 40 učiteľka na čs. ľudovej škole v Gornej Mitropoliji v Bulharsku, r. 1940 sa presťahovala na Slovensko do Hažlína pri Bardejove, kde ju zo školských služieb z politických dôvodov prepustili, venovala sa literárnej tvorbe, r. 1944 sa presťahovala do Bratislavy. Po r. 1947 striedavo žila v Bratislave a v Sofii, kde jej manžel pracoval na čs. veľvyslanectve. R. 1947 – 55 prekladala z bulharčiny, 1956 – 64 redaktorka časopisu Slovenka, 1969 – 73 opäť žila v Bulharsku, kde jej manžel bol riaditeľom čs. kultúrneho strediska v Sofii, na dôchodku žila v Bratislave. Prvé novely zo života  Slovákov v Bulharsku vychádzali od r. 1941 v Slov. pohľadoch, neskôr vyšli súborne s názvom V putách zeme (1944), ďalšie pod názvom Jedovaté roky (1949). V 50. rokoch začala časopisecky publikovať aj verše pre deti, neskôr vyšli jej zbierky básničiek Pred spaním (1960), Modré nebo – letný deň (1970), Modrobiely svet (1974), Ráno na svete (1979), Zlaté leto (1983), Zelená pre žabku (výber z poézie pre deti, 1984). Z bulharčiny do slovenčiny preložila vyše 60 diel (I. Vazov, D. Dimov, S. Daskalov, K. Kalčev a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • V putách zeme (1944)
  • Jedovaté roky (1949)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Pred spaním (1960)
  • Modré nebo – letný deň (1970)
  • Modrobiely svet (1974)
  • Ráno na svete (1979)
  • Zlaté leto (1983)
  • Zelená pre žabku (1984, výber)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013