Mária Vyvíjalová

Narodenie 22. 5. 1921 Mojzesovo
Úmrtie 27. 2. 2004 Bratislava • Pseudonym

  Jožo Dumka, Marína, Maša Ivanovská, Vlastimila Rodoľubská
 • Životopis autora

  Mária VYVÍJALOVÁ v r. 1933 – 37 študovala na českej nižšej škole Spolku Komenského a na umeleckopriemyselnej škole vo Viedni. R.

  Mária VYVÍJALOVÁ v r. 1933 – 37 študovala na českej nižšej škole Spolku Komenského a na umeleckopriemyselnej škole vo Viedni. R. 1941 – 44 pracovala v redakcii periodika Slov. jednota v Nových Zámkoch a v Budapešti, 1945 sa stala redaktorkou Povereníctva informácií v kultúrnom oddelení čs. delegácie pri Spojeneckej kontrolnej komisii v Budapešti. Po gymnaziálnej príprave r. 1948 maturovala, 1948 – 52 študovala históriu a latinčinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1952 – 93 pôsobila ako vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV, od 1993 na dôchodku. Spolupracovala s odbornými a populárno-náučnými časopismi (Historický časopis, Slov. literatúra, Vlastivedný časopis, Naša veda a i.). Venovala sa problematike slov. národného obrodenia. Sústredila sa najma na osobnosť prof. Juraja Palkoviča. Autorka  monografií  Juraj Palkovič (1968), Slovenskje národňje novini (1972), Mladý Ján Hollý (1975), práce Bernolákov autentický slovníček spred roku 1790 (1969), monografie Alexander Rudnay v kontexte národnoobrodenského hnutia (1998) a naposledy vydanej práci Matej Bel a idea občianskej spoločnosti (2001). Aktivitu osobností z bernolákovskej a štúrovskej generácie objasnila vo vyše 60 štúdiách publikovaných v odborných periodikách. Vydala básnické dielo a korešpondenciu vojvodinského slov. básnika Juraja Mučajiho (1969).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slovenskje národňje novini (1972)
  • O politickom, filozofickom a konfesionálnom charaktere apológie (1977)
  • Alexander Rudnay v kontexte národnoobrodenského hnutia (1998)
  • Matej Bel a idea občianskej spoločnosti (2001)

  Literárna veda

  • Juraj Palkovič (1968)
  • Básnické dielo Juraja Mučajiho-vyvijalova (1969)
  • Bernolákov autentický slovníček spred roku 1790 (1969)
  • Mladý Ján Hollý (1975)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RUSŇÁKOVÁ, Petra: Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In: Slovenská literatúra , roč. 65, 2018, č. 4, s.
  RUSŇÁKOVÁ, Petra: Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 325.

  KOPČA, Marek: Matej Bel ako rebel. Mária Vyvíjalová: Matej Bel a idea občianskej spoločnosti. (Dvaja donkichoti a rebel). In: Knižná revue, roč. XII, 1. 5. 2002, č. 9, s. 3.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia (Ceny J. M. Hurbana 1998 – 1999) za slovesné dielo Alexander Rudnay v kontexte slovenského národnoobrodeneckého hnutia

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013