• Životopis autora

  Marián ANDRIČÍK (otec → Juraj Andričík) absolvoval gymnázium v Humennom, potom študoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej 

  Marián ANDRIČÍK (otec → Juraj Andričík) absolvoval gymnázium v Humennom, potom študoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej  fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. Debutoval zbierkou reflexívnej poézie Skúška správnosti (1989). Sústavne sa venuje prekladom prózy a poézie hlavne z anglickej a americkej literatúry (S. King, B. Childish, J. Grisham, J. Keats, T. Hughes, A. C. Doyle, J. Trollopeová a i.), zostavil antológiu beatnickej poézie Nahý anjel … alebo Nahlas (1995). Do zborníka Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach (1999) prispel štúdiou o prekladoch Poeovho Havrana do slovenčiny. Autor knihy K poetike umeleckého prekladu (2004). V r. 2010 zostavil a preložil antológiu beatnickej poézie Beatnici.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Skúška správnosti (1989)

  Odborná literatúra

  • Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník (2006) (2.vydanie) (2006)

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Nahý anjel … alebo Nahlas (1995)
  • Beatnici (2010)
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Zostavil antológiu beatnickej poézie Nahý anjel … alebo Nahlas (1995).  V r. 2010 zostavil a preložil antológiu beatnickej poézie Beatnici
  Zostavil antológiu beatnickej poézie Nahý anjel … alebo Nahlas (1995).  V r. 2010 zostavil a preložil antológiu beatnickej poézie Beatnici.
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Recenzia "Slovenské" tango. In: Pravda, 4. 5. 2015. http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/353968-recenzia-slovenske-tango/
  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Recenzia "Slovenské" tango. In: Pravda, 4. 5. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/353968-recenzia-slovenske-tango/

  OSTRIHOŇOVÁ, Aňa: Poézia je to, čo sa pri preklade stráca. Marián Adnričík: Preklad pod lupou. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 7, s. 79 – 80.

  MRÁZ, Peter: Aj prekaldy starnú. Marián Andričík: Preklad pod lupou. In: Literárny týždenník, roč. XXVII., 23. 4. 2014, dvojčíslo 15 – 16, s. 11.
  Zobraziť všetko