Foto © Peter Procházka
Foto © Peter ProcházkaObrázky kníh


Retro-vízie - 2018
Retro-vízie - 2018 • Životopis autora

  Mons. ThLic. Marián Gavenda  sa narodil 7. marca 1963 v Trenčíne. Rímskokatolícky kňaz, vysvätený v roku 1994. Filozofiu a teológiu
  Mons. ThLic. Marián Gavenda sa narodil 7. marca 1963 v Trenčíne. Rímskokatolícky kňaz, vysvätený v roku 1994. Filozofiu a teológiu študoval v Ríme, v roku 1996 dosiahol licenciát teológie (ThLic) na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, farár v Devíne, Bratislave a Leviciach, potom ako prefekt v kňazskom seminári a odborný asistent na katedre dogmatiky RKCMBF UK v Bratislave. Od roku 2000 – 2008 bol šéfredaktorom Katolíckych novín a od októbra 2000 - 2006 hovorcom Konferencie biskupov Slovenska. V roku 2001 bol menovaný prelátom Jeho Svätosti. Od roku 1997 aktívne spolupracuje s Rádiom Lumen, Televíziou Lux, verejnoprávnymi i komerčnými médiami, kde pôsobí ako komentátor medzinárodných náboženských prenosov, v diskusných reláciách ako ich autor i hosť. Je autorom širokej škály článkov v náboženských i civilných preriodiách a prekladateľom náboženskej literatúry, prevažne pápežských dokumentov z taliančiny. Preložil a zrevidoval Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu (2008). Je autorom publikácií: Svetový kongres cirkevných hnutí (1998, spoluautor kolektívu autorov), Na pulze života (2005), Jazyk ako platforma komunikacie a tolerancie (2006, spoluautor kolektívu autorov),  Teologický a náboženský slovník 1. diel: A - K (2006, spoluautor s V. Judákom, F. Vnukom), Klenot gotiky. A gothic jewel (2006, spolu s K. Kállayom), Lurdy, stopäťdesiatročný zázrak (2008), autor interview s kardinálom Jozefom Tomkom Na životných cestách (2008), Z túžby podeliť sa. Fragmenty z vysielaní Vatikánskeho rozhlasu v rokoch 1988 - 1993 (2009), Chrámy. Drevené kostolíky na Slovensku. Wooden Churches in Slovakia (2009, spolu s K. Kállayom), Boh prichádza už v Advente. Praktická príručka pre každého kresťana (2010),  Pane, nauč nás modliť sa. Praktická príručka pre každého kresťana (2011), Prečo žiť denne z Božieho slova. Praktická príručka pre každého krasťana (2011). Do svojich i publikácií iných autorovm, ako sú: Vianočný strom zo Slovenska - Zázrivej (1997), Vysoké Tatry (1997), Karidninál Jozef Tomko 75-ročný (2000), Pri základoch obnovy. Štúdia o realizácii Druhého vatikánskeho koncilu (2003), Boží štát (2007) prispel ako fotograf. Je zostavovateľom publikácií Láska nikdy nezanikne. Myšlienky svätého Pavla (2008), Blahoslavený Ján Pavol II. (2011). V júni 2011 mu Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska za rok 2010 udelila Cenu Andreja Radlinského za významné zásluhy o rozvoj kresťanských masmédií, svojimi dielami, činnosťou a pôsobením v oblasti masmédií. 25. apríla 2012 prevzal pri slávnostnostnom vyhlasení výsledkov čitateľskej ankety redakcie Knižná revue pri Literárnom informačnom centre v Klube Spolku slovenských spisovateľov ocenenie 1. miesto "Kniha roka 2011" za publikáciu Nekonečné horizonty kardinála Korca (2011).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literatúra faktu

  • Klenot gotiky. A gothic jewel (2006, spoločné dielo M. Gavenda, K. Kállay)
  • Lurdy, stopäťdesiatročný zázrak (2008)
  • Chrámy. Drevené kostolíky na Slovensku. Wooden Churches in Slovakia (2009, spoločné dielo M. Gavenda, K. Kállay)
  • Blahoslavený Ján Pavol II. (2011)

  Odborná literatúra

  Publicistika

  • Na životných cestách. Rozhovory kardinála Jozefa Tomku a Mons. Mariána Gavendu (2008)
  • Z túžby podeliť sa. Fragmenty z vysielaní Vatikánskeho rozhlasu v rokoch 1988 – 1993 (2009)
  • Nekonečné horizonty kardinála Korca (2011, autor Marián Gavenda, rozhovor)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Marián Gavenda – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 160. MULÍK, Peter: Marián Gavenda: Modlitba a
  ŠAH: Marián Gavenda – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 160.

  MULÍK, Peter: Marián Gavenda: Modlitba a pokánie. Fatima. Nádej a záchrana. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 130 – 133.

  APFEL, Viliam: Marián Gavenda / Život medzi nebom a zemou. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 206, č. 11, s. 118.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013