• Životopis autora

  Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trenčíne (1969) študoval na Slov. vysokej škole technickej v Bratislave (nedokončil), r. 1973

  Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trenčíne (1969) študoval na Slov. vysokej škole technickej v Bratislave (nedokončil), r. 1973 – 74 na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Do r. 1988 pracoval ako samostatný vývojový pracovník v Lesoprojekte v Trenčíne, r. 1988 – 90 bol redaktorom mesačníka Dotyky, neskôr Kultúrneho života a externým redaktorom časopisov Tvorba T a Fragment K, potom pôsobil v kreatívnom oddelení reklamnej agentúry VYV v Bratislave, v súčasnosti samostatne podniká v oblasti reklamy a vydavateľskej činnosti.  Po časopiseckých začiatkoch (Nové slovo mladých, Romboid, Slov. pohľady) vydal zbierky básní Odpoveď (1986), Po pýtaní (1995). Okrem poézie publikuje v časopisoch aj literárne kritiky, úvahy a eseje. Ako editor na vydanie pripravil knihu esejí o umení R. Filu Cestou (2003).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Odpoveď (1986)
  • Po pýtaní (1995)

  Editorská činnosť

  • Cestou (2003)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Marián Reisel – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 160. ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo
  ŠAH: Marián Reisel – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 160.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  ŠAH: Marián Reisel. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 157.

  MARŠÁLEK, Ján: Čierne na bielom (Marián Reisel: Po pýtaní). In: Knižná revue, roč. VI, 13. 3. 1996, č. 5, s. 5.

  PATONČOK, Adrián: Čierny klobúk plný metafor (Marián Reisel: Po pýtaní). In: Knižná revue, roč. V, 18. 10. 1995, č. 21, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013