Marína Oľga Horváthová

Narodenie 16. 5. 1859 Martin
Úmrtie 10. 3. 1947 Martin • Pseudonym

  Marína, Slovenka, Turčianka
 • Životopis autora

  Absolvovala štúdium v súkromnom dievčenskom ústave Ľ. Korkovej v Martine. Žila v Martine, kde sa agilne zapojila do kultúrneho a spoločenského života, r. 1876 – 92 popredná herečka

  Absolvovala štúdium v súkromnom dievčenskom ústave Ľ. Korkovej v Martine. Žila v Martine, kde sa agilne zapojila do kultúrneho a spoločenského života, r. 1876 – 92 popredná herečka Slov. spevokolu, 1919 – 34 kustodka národopisných zbierok Slov. národneho múzea. Od r. 1879 časopisecky publikovala črty, poviedky a novely pre deti i dospelých, poznačené sentimentalizmom, r. 1888 v tomto duchu koncipovala novelu Vzdory srdcu (knižne vyšla až r. 1920). Známejšia bola ako dramatická autorka hrou Sirota (1892), resp. Slovenská sirota alebo Stratená, ktorú uvádzali ochotnícke súbory až do polovice 20. stor. Neskôr publikačne činná v tlači amerických Slovákov, kde uverejnila poviedky, novely, úvahy i ľud. melodrámy s dedinskou tematikou Betkina lekcia a Truc na truc alebo Čary a kúzla (obe Pittsburgh 1907). Po čs. prevrate vyšla jej ľudová hra Povinnosti (1919), r. 1927 poslovenčená a zdramatizovaná poviedka J. Rosena Prepadla v rovnomennej jednoaktovke. Prozaické a dramatické práce ocenila dobová kritika (S. H. Vajanský, J. Škultéty, Š. Krčméry).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Betkina lekcia (1907)
  • Truc na truc alebo Čary a kúzla (1907)
  • Vzdory srdcu (1920)

  Dráma

  • Sirota (1892, resp. Slovenská sirota alebo Stratená)
  • Povinnosti (1919)
  • Prepadla (1927)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013