Maroš Madačov

Narodenie 6. 6. 1912 Východná
Úmrtie 4. 11. 1980 Ružomberok • Životopis autora

  Obč. m. Martin Števček. R. 1923 – 30 študoval na gymnáziách v Liptovskom Mikuláši a v Levoči, 1930 – 35 absolvoval teológiu v

  Obč. m. Martin Števček. R. 1923 – 30 študoval na gymnáziách v Liptovskom Mikuláši a v Levoči, 1930 – 35 absolvoval teológiu v Spišskej Kapitule. Po vysviacke pôsobil od r. 1936 ako kaplán v Letanovciach, Námestove, Poprade, Hnilčíku, Kežmarku, farár v Hrabušiciach, r. 1943 – 46 konzistoriálny notár na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule, 1946 – 53 farár v Ružomberku, od 1953 v Hubovej. Beletristickými prácami a článkami prispieval do súvekých novín a časopisov, venoval sa národopisnému bádaniu, čo dokumentujú knihy Rok v Slovenskom raji (1941) a Detský rok v Slovenskom raji (1943 – 44). Autor kníh s náboženskou tematikou Pri vianočnom stromčeku (1942), Šťastné deti (1944), Vitaj, Ježiško (1945), Zblízka a zďaleka (1946), Svätica s ružami (1948). Prekladal z taliančiny, francúzštiny a nemčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Ježiš, drahý poklad. Modlitebná knižka pre katolícke dietky (1942)
  • Pri vianočnom stromčeku (1942)
  • Študenti na slovíčko! (1944)
  • Šťastné deti. Životy svätých detí (1944)
  • Vitaj, Ježiško (1945)
  • Zblízka a zďaleka (1946)
  • Svätica s ružami (1948)
  • Moja malá kniha o Vianociach (2016, 1.vydanie)

  Publicistika

  • Rok v Slovenskom raji (1941)
  • Detský rok v Slovenskom raji (1943, 1944)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013