• Životopis autora

  R. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Krupine, r. 1969 – 74 slovenčinu a latinčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde

  R. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Krupine, r. 1969 – 74 slovenčinu a latinčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde r. 1974 – 77 absolvovala internú vedeckú ašpirantúru. R. 1974 pôsobila ako lexikografka v Encyklopedickom ústave SAV v Bratislave, od r. 1977 prednáša staršiu slov. a svetovú literatúru na Pedagogickej fakulte (po transformácii Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa) v Nitre, kde študovala taliančinu a podieľala sa na založení Katedry romanistiky, r. 1986 – 90 a od 1999 lektorka slov. literatúry na univerzite (Istituto Universitario Orientale) v Neapole. Venuje sa metodologickým otázkam v oblasti staršej slov. literatúry, z humanistických autorov dielu J. Bocatia, ďalej typologickým zvláštnostiam slov. barokovej literatúry a študentskej vagantskej poézie 17. – 19. stor. Napísala monografické práce Recepčno-interpretačné osobitosti textov staršej slovenskej literatúry (1992) a Nahliadnutia do  staršej slovenskej literatúry (1999), autorsky sa zúčastnila na príprave príručky Literárny sprievodca nielen pre maturantov (1998) a publikácie Studi italo-slovacchi.Tomo 7 (1999), spoluautorka vysokoškolských skrípt a stredoškolských učebníc literatúry, štúdie a recenzie publikovala v časopisoch (Literárny týždenník, Slavica Slovaca, Slov. literatúra, Slov. pohľady, Slov. jazyk a literatúra, Slov. národopis a i.), zborníkoch a pamätniciach. Spoločne s J. Minárikom a E. Majekovou z latinčiny preložili knihu Rímske príbehy (1981).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Literárny sprievodca nielen pre maturantov (1998)
  • Studi italo-slovacchi (1999)

  Literárna veda

  Prekladateľská činnosť

  • Rímske príbehy (1981)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299.

  ŠAH: Marta Keruľová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 158.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

  MELICHER, Jozef: Ako interpretovať staršiu literatúru (Marta Keruľová: Nahliadnutia do staršej slovenskej literatúry). In: Knižná revue, roč. X, 2. 2. 2000, č. 3, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013