• Životopis autora

  Matej MESÁROŠ sa narodil 11. 7. 1943 V Čake. Vyučil sa za murára, v r. 1967 – 71 študoval na stavebnej priemyslovke v Bratislave. Po vyučení pracoval

  Matej MESÁROŠ sa narodil 11. 7. 1943 V Čake. Vyučil sa za murára, v r. 1967 – 71 študoval na stavebnej priemyslovke v Bratislave. Po vyučení pracoval ako stavebný robotník, neskôr inštruktor odborného výcviku Stavokombinátu v Bratislave. Básne publikoval v Mladej tvorbe, Slov. pohľadoch a v Romboide. Autor básnických zbierok Lusk (1972) a Putovanie havranov (1975).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Lusk (1972)
  • Putovanie havranov (1975)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Matej Mesároš... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha
  Autor neuved.: Matej Mesároš... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. IX.

  ŠAH: Pripomíname si v júli: Matej Mesároš – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 308.
  Zobraziť všetko