Michal Fedor

Narodenie 25. 4. 1929 Slanské Nové Mesto
Úmrtie 14. 7. 1994 Košice • Životopis autora

  R. 1945 – 48 študoval na obchodnej akadémii, 1949 externe maturoval na št. gymnáziu v Košiciach, 1951 – 56 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v

  R. 1945 – 48 študoval na obchodnej akadémii, 1949 externe maturoval na št. gymnáziu v Košiciach, 1951 – 56 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave, 1952 – 53 na Filozofickej fakulte v Prahe, 1961 ukončil katakombálne teologické a filozofické štúdium na tajnom Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave, vysvätený 28. 8. 1961. Po štúdiách pôsobil r. 1955 – 61 ako bibliograf v Matici slov. v Martine, 1961 – 64 v Št. vedeckej knižnici v Košiciach, 1964 – 69 vedecký ašpirant v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave, 1969 – 74 vedecký pracovník Matice slov. v Martine, politicky prenasledovaný, od 1974 znova v Št. vedeckej knižnici v Košiciach, od 1991 prednášal v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, 1992 získal licenciát z dogmatiky na Teologickej fakulte Bobonalum vo Varšave a externe prednášal na Teologickom inštitúte v Bratislave, stal sa superiorom Domu Spoločnosti Ježišovej v Košiciach.  Významny odborník v oblasti spracovania slov. národnej bibliografie, zúčastnil sa na rozvoji bibliografickej teórie a na organizovaní bibliografickej praxe, ako aj na skúmaní slov. literárnych a kultúrnych vzťahov. Autor významných slovníkových a bibliografických prác: Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov (1961, spoluautor), Bibliografia slovenských kníh 1901 – 1918 (1964), Bibliografia východného Slovenska za rok 1962 (1963), Školstvo, kultúra, osveta (1965), Polonica Slovaca (1967), Slovenský nadrealizmus (1968), Bibliografia periodík na Slovensku v r. 1939 – 1944 (1969) a i. Tvorca metodických príručiek z oblasti knihovníctva a informatiky (Otázky informatiky, 1970). Publikoval početné štúdie z oblasti teórie bibliografie a knihovníctva, dejín Matice slovensksej a pod. V ostatnom obdobi sa venoval najmä cyrilometodskej tradícii na Slovensku, v rkp. zanechal obsiahle práce o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi v slov. tradícii.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov (1961, spoluautor)
  • Bibliografia východného Slovenska za rok 1962 (1963)
  • Bibliografia slovenských kníh 1901 – 1918 (1964)
  • Školstvo, kultúra, osveta (1965)
  • Polonica Slovaca (1967)
  • Bibliografia periodík na Slovensku v r. 1939 – 1944 (1969)
  • Otázky informatiky (1970)

  Literárna veda

  • Slovenský nadrealizmus (1968)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013