Michal Filip

Narodenie 7. 1. 1915 Stará Pazova (Juhoslávia)
Úmrtie 26. 5. 1989 Stará Pazova (Srbsko) • Životopis autora

  Študoval na filozofickej fakulte univerzity v Belehrade, ktorú absolvoval r. 1941. Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský učiteľ, 1951 – 52 na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, 1952

  Študoval na filozofickej fakulte univerzity v Belehrade, ktorú absolvoval r. 1941. Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský učiteľ, 1951 – 52 na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, 1952 – 69 prednášal slovenčinu a češtinu na Filozofickej fakulte  univerzity v Belehrade, 1970 – 75 na Filozofickej fakulte v Novom Sade a súčasne 1970 – 71 srbochorvátsky jazyk na UK v Bratislave, 1981 – 83 odborný pracovník Slovakistického ústavu Filozofickej fakulty v Novom Sade. Literárnohistorické štúdie, články, kritiky a recenzie o autoroch a dielach slov. dolnozemskej literatúry, ako aj jazykovedné príspevky publikoval v časopisoch a zborníkoch, výber z nich vydal v 1. zv. Vybraných spisov pod názvom Štúdie a články (1990). Zostavil a vydal antológie a výbery z diel slov. autorov (Timrava, G. Maršall-Petrovský, V. Hurban-Vladimírov a i.). Prekladal diela z češtiny (K. Čapek), slovinčiny (V. Brestová, B. Kreft), srbčiny (I. Andrić) a i., zostavoval čítanky pre slovenské stredné školy.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Štúdie a články (1990, Vybrané spisy, 1. zv.)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013