Michal Nadubinský

Narodenie 16. 3. 1935 Stanča
Úmrtie 8. 11. 2004 Bratislava • Pseudonym

  Juraj Kováč, Matej Roveň, Michal Žúžoľ
 • Životopis autora

  R. 1950 – 53 študoval na gymnáziu v Trebišove, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách

  R. 1950 – 53 študoval na gymnáziu v Trebišove, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 61 ako redaktor denníka Ľud, 1961 – 62 týždenníka Kultúrny život v Bratislave, 1963 – 64 Kulturní tvorba  v Prahe, 1964 – 69 Kultúrny život, 1969 – 73 odborný pracovník v Ústave slov. literatúry SAV, 1974 – 79 redaktor Slovkoncertu, 1979 – 90 vydavateľstva Obzor, 1990 – 94 denníka Národná obroda, od 1994 žil na dôchodku v Bratislave.  Od študentských čias sa venoval literárnej kritike a svoje príspevky publikoval vo viacerých domácich periodikách (Ľud, Kultúrny život, Slov. pohľady, Romboid a i.). Výber literárnokritických príspevkov, esejistických a publicistických článkov vyšiel pod názvom Kritický zápisník (1999). Knižne vydal detské prózy Zázračný kvet mandragora (1980). Zostavil antológiu slov. poézie 20. stor. Krásne volanie (1963) a spolu s J. Bobom dve ročenky Kritiky (1965, 1967), ako aj viacero rozprávkových kníh. Po r. 1969 sa začal intenzívnejšie venovať prekladateľskej činnosti, prekladal najmä zo srbčiny, chorvátčiny (M. Crjanski, A. Hromadžić, M. Juričová-Zagorka a i.) a češtiny (A. Lustig, L. Grosman, J. Werich a i.). Časopisecky publikoval básne z cyklu Lanské snehy (Slov. pohľady, Národná obroda, Slov. národné noviny – Orol tatranský).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Zázračný kvet mandragora (1980)

  Literárna veda

  • Kritický zápisník (1999)

  Editorská činnosť

  • Krásne volanie (1963, antológia)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  GAJDOŠ, Martin: Oneskorená rekapitulácia. Michal Nadubinský: Kritický zápisník. (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 116, 2000, č.
  GAJDOŠ, Martin: Oneskorená rekapitulácia. Michal Nadubinský: Kritický zápisník. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 101– 102.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013