Michal Otčenáš

Narodenie 17. 4. 1956 Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Úmrtie 5. 4. 2009 Prešov • Pseudonym

  Michal Otčenáš-Janík
 • Životopis autora

  V r. 1971 – 75 študoval na gymnáziu v Poprade, r. 1975 – 80 filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove,

  V r. 1971 – 75 študoval na gymnáziu v Poprade, r. 1975 – 80 filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde od r. 1980 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre slov. dejín, potom prof. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po časopisecky publikovaných veršoch vydal básnickú zbierku Strminy (1983), zbierku lyrických básni Štrbské srdce (2002), monografiu František Viťazoslav Sasinek (1995), bol spoluzostavovateľom zborníkov Jakub Jakobeus – život, dielo a doba (1993) a 150. výročie vzniku Tatrína (1995). Autor viacerých odborných prác (Periodizácia svetových a slovenských dejín, 1992; Slovenská historiografia v rokoch 1848 – 1918, 1993 a i.). Početne historické a literárne príspevky uverejňoval v mnohých novinách a časopisoch (Ev. posol spod Tatier, Slov. pohľady, Slov. národné noviny, Kultúrny život, Podtatranské noviny, Tvorba T, Romboid, Práca a i.). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Strminy (1983)
  • Štrbské srdce (2002)

  Odborná literatúra

  • Periodizácia svetových a slovenských dejín (1992)
  • Jakub Jakobeus – život, dielo a doba (1993, spoluautor)
  • Slovenská historiografia v rokoch 1848 – 1918 (1993)
  • František Viťazoslav Sasinek (1995)
  • 150. výročie vzniku Tatrína (1995, spoluautor)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013