Michal Považan

Narodenie 8. 9. 1913 Dubové
Úmrtie 9. 11. 1952 Bratislava • Pseudonym

  Adam Hora, Martin Pongrác, Zet, Zoro
 • Životopis autora

  Po maturite na gymnáziu v Martine (1934) študoval na Lekárskej a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (štúdium nedokončil). Ako voľný literát

  Po maturite na gymnáziu v Martine (1934) študoval na Lekárskej a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (štúdium nedokončil). Ako voľný literát sa venoval publicistike, počas vojny pracoval v banke Slavia a spolupracoval s vydavateľstvami, ktoré vydávali avantgardnú literatúru, r. 1943 založil vlastné vydavateľstvo Zenit, po r. 1945 bol vedúcim filmového odboru na Povereníctve informácií, v r. 1947 – 49 spoluzakladateľom a riaditeľom vydavateľstva Tatran v Bratislave. Od polovice 30. rokov uverejňoval početné literárnokritické príspevky a po vzniku skupiny nadrealistov sa vyhranil ako jej generačný teoretik a kritik. Autor štúdií Nadrealizmus v slovenskej poézii (1939), Vývinové zaradenie nadrealistickej poézie (1942), statí a kritík. Po februári 1948 revidoval viaceré svoje názory a koncepcie v zmysle uplatňovania metódy socialistického realizmu. Autor výberov Z literárnych štúdií a článkov (1953) a Novými cestami (1963).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Nadrealizmus v slovenskej poézii (1939)
  • Vývinové zaradenie nadrealistickej poézie (1942)
  • Z literárnych štúdií a článkov (1953, výber)
  • Novými cestami (1963, výber)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan (edične pripravil): Korešpondencia. Listy Karla Teigeho Michalovi Považanovi (1945 – 1946). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 347 – 351.