• Životopis autora

  Michal ZÁLETA v r. 1962 – 65 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Sabinove, 1965 – 70 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v

  Michal ZÁLETA v r. 1962 – 65 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Sabinove, 1965 – 70 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od 1965 pracoval vo Východoslov. novinách, 1966 v Čs. televízii v Košiciach, 1970 – 77 redaktor Nového slova, 1977 – 81 šéfredaktor denníka Smena, 1981 – 89 vedecký pracovník v Ústave marxizmu-leninizmu Ústredného výboru KSS, 1989 – 90 šéfredaktor nakladateľstva Práca, 1990 – 97 redaktor Nedeľnej Pravdy, 1999 vydavateľstva Iris, od r. 2000 redaktor denníka Práca v Bratislave. Ako študent publikoval básne v rozličných novinách a časopisoch, potom sa orientoval na prózu. Napísal knihu poviedok Vstúpte, prosím (1973), románovú novelu Sneh na koreňoch (1975), romány Nepokojná dolina (1985), Mŕtvi neklamú (1995), Bratia v dažďoch a Bratia vo víchrici (oba 1998). Publikuje črty, reportáže, eseje a besednice, v odborných časopisoch a zborníkoch kulturologické state, samostatne vydal teoretickú filozofickú štúdiu Kultúra a jej súvislosti s politikou (1986). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Vstúpte, prosím (1973)
  • Sneh na koreňoch (1975)
  • Nepokojná dolina (1985)
  • Mŕtvi neklamú (1995)
  • Bratia v dažďoch (1998)
  • Bratia vo víchrici (1998)

  Poézia

  Odborná literatúra

  • Kultúra a jej súvislosti s politikou (1986)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Michal Záleta (*1947) začínal svoju literárnu cestu ako mladý básnik. ... (Michal Záleta: Pamäť dvora - úryvok z básnickej
  Autor neuved.: Michal Záleta (*1947) začínal svoju literárnu cestu ako mladý básnik. ... (Michal Záleta: Pamäť dvora - úryvok z básnickej zbierky + o autorovi). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 11.

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  ŠAH: Michal Záleta – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 158 – 159.

  ŠAH: Michal Záleta – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 157.

  TIMURA, Viktor: Pochopiť a prežiť (Michal Záleta: Mŕtvi neklamú). In: Knižná revue, roč. VI, 8. 5. 1996, č. 9, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013