Mikuláš Kasarda

Narodenie 26. 7. 1925 Sačurov
Úmrtie 20. 7. 2013 Trebišov • Životopis autora

  Synovec → Štefan Kasarda. R. 1939 – 45 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1945 – 46 na pedagogickej akadémii, 1946 – 50 slovenčinu a

  Synovec → Štefan Kasarda. R. 1939 – 45 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1945 – 46 na pedagogickej akadémii, 1946 – 50 slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1960 – 64 nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1946 – 47 učiteľ na meštianskej škole v Trebišove, 1950 – 52 absolvoval vojenskú prezenčnú službu v Plzni, 1952 – 54 redaktor Literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu v Košiciach, 1954 – 69 prof. na gymnáziu v Sečovciach, 1969 – 88 na gymnáziu v Michalovciach, od r. 1988 na dôchodku v Sečovciach. Autor básnických zbierok Širokými ulicami (1953), Kohútí spev (1958), Pre teba (1963), Krajinské dažde (1982), Cesta búrkou (1985), Zápočet (1990), Podvečerné poľné cesty (1995). Výbery: Predletie (1974), Nížinný spev (1985), Cesta lúkami (1985). Spolupracoval na vydaní Duchovných piesní (1999). Vydal knižku detských veršov Lopta na oblohe (1962). Venoval sa aj prekladateľskej činnosti z klasickej nemeckej (F. Schiller, J. W. Goethe), maďarskej (E. Ady) a českej poézie (J. Neruda). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Širokými ulicami (1953)
  • Kohútí spev (1958)
  • Pre teba (1963)
  • Predletie (1974, výber)
  • Krajinské dažde (1982)
  • Cesta búrkou (1985)
  • Cesta lúkami (1985, výber)
  • Nížinný spev (1985, výber)
  • Zápočet (1990)
  • Podvečerné poľné cesty (1995)
  • Život pokorný a prostý (2006, 1.vydanie)
  • Kvet pre dušu (2008, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Lopta na oblohe (1962)

  Editorská činnosť

  • Duchovné piesne (1999)
 • O autorovi

  Príhovor na pohrebe Mikuláša Kasardu v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach        Keď som
  Príhovor na pohrebe Mikuláša Kasardu v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach
     
     Keď som včera v rámci prázdninovej návštevy rodných končín prichádzal k bránke domca Mikuláša Kasardu v Sečovciach, tešil som sa na príjemný rozhovor s básnikom a jeho paňou v oáze ich dvora a osobitne na to, že básnikovi odovzdám reprezentačne vydanú výberovú antológiu Svätý Cyril a svätý Metod v slovenskej literatúre, do ktorej mu nitrianski editori Peter Liba a Silvia Lauková zaradili dve básne.
     Otvoriť mi však prišla iba pani Kasardová v čiernom a oznámila mi smutnú správu.
     Mikuláš Kasarda presne tesanými veršami konkrétneho hutného výrazu v básňach Námestie solúnskych bratov a Metodov návrat svoj básnický svet ústrojne zrozmernil veľkým cyrilo-metodským zdrojom duchovnosti, múdrosti, osobnej statočnosti a poézie a súčasne ho presvedčivo spojil s dneškom a s bolestnou stále rezonujúcou históriou.
     Lúčime sa s básnikom s poďakovaním za tieto verše, za účinnú polohu jeho tvorby.
     Súčasne sa s vami, pán Mikuláš Kasarda, lúčime s osobitným poďakovaním za vaše zemplínske básne. Aby sa istý kraj s krajinou a ľuďmi pociťoval ako plnohodnotný, aby nadobudol kultúrne dimenzie a stal sa duchovnou hodnotou, musia ho stvárniť a zvýznamniť básnici. Preto sú takí dôležití tvorcovia sústredení na svoj priestor. Ďakujeme vám, že ste poéziu a náš svet obohatili o pohľady, zvuky, vône a chute, o skúsenosť a o archetypy Zemplína.    
     Lúčime sa s vami uprostred leta, v zenite zemplínskeho času a vášho života ako s básnikom, ktorý toto ročné obdobia tak miloval. V čase vrcholiacich žnív ste padli ako plný klas. Obilné klasy sú aj výstižnou metaforou vašich básní. Keď ich čítame teraz, pripadajú nám ešte ťažšie a ich zrná ešte zrelšie a zvonivejšie.
     Nadovšetko vám ďakujeme za čistotu, pokoru, plachosť a múdrosť vašej lyriky.
     A za inšpirácie.
     Večná vám pamiatka!
   
                                                                                                                                     Ján Zambor, 23. júla 2013
   
  23. júla 2013
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Fra Andelica za slovesné umenie (2010)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013