• Životopis autora

       Po maturite na gymnáziu v Humennom študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1964

       Po maturite na gymnáziu v Humennom študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1964 – 1969). Po jej absolvovaní bol dramaturgom vysielania pre deti a mládež v Československej, neskôr v Slovenskej televízii, od roku 1996 bol redaktorom Literárneho týždenníka, v súčasnosti v slobodnom povolaní. Žije v Bratislave.

       Najskôr sa etabloval ako básnik. Debutoval zbierkou ľúbostnej a prírodnej lyriky Chvenie (1965). V nasledujúcich zbierkach Nevesta v daždi (1970) a Z blata a slamiek (1974) rozšíril svoj tematický repertoár o reminiscencie na detstvo a o lyrické reflexie o rodnom kraji. Neskôr sa výlučne venoval dramatickej tvorbe. V tejto oblasti debutoval komédiami zo súčasnosti Kastelán (1976) a Závrat (1977). Formou humoru a nadľahčenia v nich mapoval nedorozumenia i konflikty medzi generáciami, sústreďujúc sa jednak na kritiku deformovaných medziľudských vzťahov a zároveň pranierujúc pokrytectvo a predovšetkým narušený systém morálnych hodnôt. V sérii ďalších hier uvedených na scéne SND Kolotoč (1979), Gadžovia (1981), Playback (1983), Horúci zemiak (1985) a Húsky, húsky, kam letíte (1991, inscenovaná v Prešove) sa mu podarilo prostredníctvom poetiky komediálno-modelovej dramatickej situácie karikovať aj samotný spoločenský systém, ktorý tieto deformácie podmieňuje. Kritike opäť podrobil predovšetkým egoizmus, karierizmus, nedostatok charakteru, pretvárku a pod. V podobných intenciách je napísaná aj hra Diabol (1994), kde reagoval na spoločenskú situáciu po zmene politického systému. Reflektovanie citovej a mravnej problematiky, premeny spoločnosti a medzigeneračné vzťahy stoja v centre Kočanovej pozornosti aj v jeho rozhlasových hrách Hrúbky (1965) a Niet tu miesta pre holuby (1966) i v televíznych hrách Čatár Gombík rozkazuje (1964), Diamantové jablko (1968), Zabudnutá brigáda (1970), Aby sa ľudia necítili sami (1970), Bračekovci (1972), Súčet (1974) Lakmus (1976), Sila (1978) a Cena priateľstva (1979). Časť z nich adresoval mládeži. Citová a mravná problematika výrazne rezonuje aj v próze Aspoň jeden deň so slonom (1966). Ako prozaik sa predstavil aj románom zo života „Badičkovčanov“ Diabol (2005) a románovým príbehom s autobiografickými črtami z obdobia totality Totalita, moja láska (2009).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Chvenie (1965)
  • Nevesta v daždi (1970)
  • Z blata a slamiek (1974)

  Dráma

  • Kastelán (1976)
  • Závrat (1977)
  • Kolotoč (1979)
  • Gadžovia (1981)
  • Playback (1983)
  • Horúci zemiak (1985)
  • Húsky, húsky, kam letíte (1991, inscenovaná v Prešove)
  • Diabol (1994)

  Pre deti a mládež

  • Aspoň jeden deň so slonom (1966)

  Scenáristika

  • Čatár Gombík rozkazuje (1964, televízna hra)
  • Diamantové jablko (1968, televízna hra)
  • Aby sa ľudia necítili sami (1970, televízna hra)
  • Zabudnutá brigáda (1970, televízny film)
  • Bračekovci (1972, televízna hra)
  • Súčet (1974, televízna hra)
  • Lakmus (1976, televízna hra)
  • Cena priateľstva (1979, televízna hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Hrúbky (1965, hra pre mládež)
  • Niet tu miesta pre holuby (1966, hra pre mládež)
  • Sila (1978)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Mikuláš Kočan – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 158. FERKO, Andrej: Sedemtisíc slov.
  ŠAH: Mikuláš Kočan – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 158.

  FERKO, Andrej: Sedemtisíc slov. Špirála mlčania. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 146 – 151.

  BODACZ, Bohuš: Mikuláš Kočan: Pípeť. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 119.

  HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VI.

  SVETOŇ, Ľuboš: Mikuláš Kočan: Diabol. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 112.

  ŠAH: Mikuláš Kočan – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 158.

  ŠAH: Mikuláš Kočan. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013