Mikuláš Nevrlý (Nevrli)

Narodenie 15. 11. 1916 Rostov na Done (Rusko) • Pseudonym

  Koľan, Novyčenko
 • Životopis autora

  R. 1933 sa s rodinou vrátil do ČSR. Študoval na gymnáziu v Jaroslavi (1940 maturoval), 1940 – 44 na Filozofickej fakulte Ukrajinskej univerzity v Prahe. R.

  R. 1933 sa s rodinou vrátil do ČSR. Študoval na gymnáziu v Jaroslavi (1940 maturoval), 1940 – 44 na Filozofickej fakulte Ukrajinskej univerzity v Prahe. R. 1945 – 48 prof. ruštiny na gymnáziu v Českých Budějoviciach, 1948 – 52 prednášal ruštinu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, 1952 – 56 stredoškolský prof. v Prahe, od 1956 metodik pre ukrajinské školy na Povereníctve školstva, 1963 – 76 vedecký pracovník Ústavu svetovej literatúry a jazykov a Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Od r. 1945 organizoval s O. Zilynským skupinu prekladateľov z ukrajinskej literatúry v Čechách, po r. 1956 koordinoval preklady ukrajinskej literatúry aj na Slovensku. Viaceré vydania doplnil štúdiami a doslovmi o ukrajinských autoroch, v zborníkoch i v časopisoch Naša veda, Slov. pohľady, Romboid, Jazykovedný časopis, Slov. reč, Slov. národopis, Slov. hudba, Dukľa, ako aj v inonárodných periodikách publikoval štúdie o čs.-ukrajinských a ukrajinsko-inonárodných literárnych vzťahoch. Vo vzťahu k Slovensku sa zaoberal najmä I. Frankom, ukrajinským a slov. romantizmom a národným obrodením. Autor monografií Bezsmertnyj Ševčenko (1954), Ukrajinská revolučná literatúra (1958), T. H. Ševčenko – revolučný básnik Ukrajiny (1960). Zostavil niekoľko výberov z tvorby ukrajinských autorov (B. I. Antonyč, D. Faľkivskyj, E. Malaňuk, O. Oles). Zostavovateľ bibliografie ukrajiník v slovenčine za roky 1945 – 64 Ukrajinica Slovaca (1965). Do ukrajinčiny preložil Dejiny Československa (1954), spoluprekladateľ a zostavovateľ Krmanovho Itineraria (1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Bezsmertnyj Ševčenko (1954)
  • Ukrajinská revolučná literatúra (1958)
  • T. H. Ševčenko – revolučný básnik Ukrajiny (1960)

  Iné

  • Ukrajinica Slovaca (1965)

  Prekladateľská činnosť

  • Dejiny Československa (1954)
  • Krman, D.: Itinerarium (1999, spoluprekladateľ a zostavovateľ)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SCHUSTER, Michal: Na noži – Viac záznam ako príbeh (Mikuláš Nevrlý – Ján Čomaj: Šachová Bratislava). In: Knižná revue,
  SCHUSTER, Michal: Na noži – Viac záznam ako príbeh (Mikuláš Nevrlý – Ján Čomaj: Šachová Bratislava). In: Knižná revue, roč. XVI, 29. 3. 2006, č. 7, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013