Milan Abelovský

Narodenie 20. 12. 1961 Banská Bystrica


Obrázky kníh


Čerešne v hanebnej ulici - 2014
Čerešne v hanebnej ulici - 2014 • Životopis autora

  Milan Abelovský v r. 1977 – 81 študoval na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Banskej Bystrici, kde od 1983 pracoval ako robotník v Závode

  Milan Abelovský v r. 1977 – 81 študoval na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Banskej Bystrici, kde od 1983 pracoval ako robotník v Závode výpočtovej techniky, od 1997 frézar v strojárňach vo Vlkanovej. Debutoval zbierkou poézie Chvíľa zblíženia (1991), ocenenou prémiou Literárneho fondu, po ktorej nasledovali zbierky Jaspis a karneol (1997) a Zľutovnica (2003).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Milan Abelovský – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 157. KOŠKOVÁ, Hana: Milan
  ŠAH: Milan Abelovský – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 157.

  KOŠKOVÁ, Hana: Milan Abelovský: Čerešne v hanebnej ulici. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 133.

  -rm-: Hviezdičky na stole (Milan Abelovský: Zľutovnica). In: Knižná revue, 28. 4. 2004, č. 9, s. 3.

  HABLÁK, Andrej: Človek je narastanie (s)vedomia (Milan Abelovský: Jaspis a karneol). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 9. 1996, č. 18, s. 5.

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013