Milan Ferko

Narodenie 14. 12. 1929 Veľké Rovné
Úmrtie 26. 11. 2010 Bratislava • Životopis autora

  Milan Ferko , brat → Vladimír Ferko. Študoval na gymnáziách v Nitre a v Žiline, kde r. 1949 maturoval, potom absolvoval právo na Právnickej

  Milan Ferko, brat → Vladimír Ferko. Študoval na gymnáziách v Nitre a v Žiline, kde r. 1949 maturoval, potom absolvoval právo na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (1953), kde súčasne pracoval v ústredí Čs. zväzu mládeže a potom ako redaktor novín a literárnych časopisov: r. 1951 – 55 redaktor denníka Smena, 1955 – 56 týždenníka Kultúrny život, 1956 – 60 šéfredaktor mesačníka Mladá tvorba a 1960 – 69 Slov. pohľadov, 1970 – 76 redaktor vydavateľstva Slov. spisovateľ, od r. 1976 profesionálny spisovateľ, r. 1993 šéfredaktor Slov. pohľadov, 1994 – 98 sekčný šéf na Ministerstve kultúry, od r. 1998 slobodný spisovateľ. Autor žánrovo pestrých básnických zbierok, prozaických i dramatických rozhlasových diel, určených deťom, mládeži a dospelým. Do literatúry vstúpil ako básnik zbierkami Zväzácka česť (1951), Víťazná mladosť (1953) a Husle a poľnica (1957), ďalej vydal zbierky Odkaz (1960), Svet na dlani (1961), Rovnováha (1966), Veselo pionieri (1955), Čarovné bubliny, Na Mars a späť (obe 1960), Snehový strom, Tajomstvo hračiek (obe 1963), Robí robot robotu (1964), Džimbala-bala-bala (1971), rozprávkové knižky Ružová rozprávka (1963) a Kam vtáci na noc odkladajú srdce (1978). K poézii pre deti sa neskôr vrátil v zbierke básní Krásna hra (2004). Staršej mládeži adresoval dobrodružné romány Tvoji bratia, Winnetou (1967), Pirátski králi a kráľovskí piráti (1968), Pirátske dobrodružstvá (1970), Rinaldo Rinaldini (1971), ako aj románové príbehy s autobiografickými prvkami Keby som mal pušku (1969) a Keby som mal dievča (1974), ktoré boli aj sfilmované. Významnú časť jeho prozaického diela vypĺňa historická tematika (najmä Veľkej Moravy) v románoch Svätopluk (1975), Veľkomoravské záhady (1990), Krádež svätoštefanskej koruny (1970), Jánošík (1978), Medzi ženou a Rímom (1980), v knihe príbehov Kráľovská pomsta a iné politické vraždy a záhadné úmrtia v našich dejinách (2005), v povesťových knižkách Staré povesti slovenské (1990), Nové povesti slovenské (1994), v drámach Pravda Svätoplukova (1985), rozhlasových hrách Pomsta Pribinova (1984), Obrana Metodova, Svadba Svätoplukova (obe 1985), Smrť Gorazdova, Nádej Mojmírova (obe 1986). Okrem toho je autorom ďalších próz i rozhlasových hier zo súčasnosti, venoval sa aj prekladaniu poézie z ruštiny, bulharčiny a srbochorvátčiny, je zostavovateľom knižky Sto slávnych Slovákov (1995). Vydal výber z vlastnej publicistiky V zápase o zvrchovanosť (2007). V r. 2010 vyšla životopisná bibliofília zachytávajúca tvorivé a životné míľniky tohto spisovateľa Hľadanie raja.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Zväzácka česť (1951)
  • Víťazná mladosť (1953)
  • Veselo pionieri (1955)
  • Husle a poľnica (1957)
  • Čarovné bubliny (1960)
  • Na Mars a späť (1960)
  • Odkaz (1960)
  • Svet na dlani (1961)
  • Snehový strom (1963)
  • Tajomstvo hračiek (1963)
  • Robí robot robotu (1964)
  • Rovnováha (1966)
  • Džimbala-bala-bala (1971)

  Dráma

  • Pravda Svätoplukova (1985)

  Pre deti a mládež

  Rozhlasová tvorba

  • Pomsta Pribinova (1984, rozhlasová hra)
  • Obrana Metodova (1985, rozhlasové hry)
  • Svadba Svätoplukova (1985, rozhlasová hra)
  • Smrť Gorazdova (1986, rozhlasové hry)

  Publicistika

  Iné

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Nedožité 85. narodeniny Milana Ferka. (Zápisník).  In:  Slovenské pohľady , roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 143 – 144. Autor
  CABADAJ, Peter: Nedožité 85. narodeniny Milana Ferka. (Zápisník).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 143 – 144.

  Autor neuved: Opustili nás – Milan Ferko. In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 15.

  -jas-: Milan Ferko: Hľadanie raja. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 3.

  VLNKA, Jaroslav: Keď sa krása hrá (Milan Ferko: Krásna hra). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 3. 2005, č. 6, s. 3.

  -bk-: Pútavý obraz našich dejín. Milan Ferko: Staré povesti slovenské (História má mnoho tvárí). . In: Knižná revue, roč. XV, 19. 1. 2005, č. 2, s. 3.

  SH: Zrkadlo doby. Milan Ferko: V západe o zvrchovanosť. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 135 – 136.

  ŠAH: Pripomíname si. Milan Ferko – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 158 – 159.

  VRBICKÁ, Eva – FERKO, Milan: S literárnym talentom v rodokmeni. Hovoríme so spisovateľom Milanom Ferkom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 83 – 90.

  DRASTICH, Miloš: Hroby nedočítanosti. Ad.: Milan Ferko – O Slovanoch celkom opačne (SP č. 4/2000). Polemika. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 100 – 102.

  ŠAH: Pripomíname si. Milan Ferko. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 158 – 159.

  MORAVČÍK, Štefan – FERKO, Milan: O vesmírnom výsmechu, porubjakovskej sekere, platencoch a žľaboch. (Jubilejný rozhovor so spisovateľom Milanom Ferkom pri príležitosti jeho mladistvej, čerstvej 70-tky). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 51 – 57.

  HUDÍK, Pavol – FERKO, Milan: O Veľkej Morave, písomníctve, jazyku... (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 6. 9. 1995, č. 18, s. 12.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Štátne vyznamenanie prezidenta Ivana Gašparoviča Rad Ľ. Śtúra I. triedy – in memoriam – za mimoriadne zásluhy o rozvoj kultúry Slovenskej
  Štátne vyznamenanie prezidenta Ivana Gašparoviča Rad Ľ. Śtúra I. triedy – in memoriam – za mimoriadne zásluhy o rozvoj kultúry Slovenskej republiky (2011)

  Cena Paula Rusnaka v kategórii próza za pozoruhodný prínos v oblasti literárneho zobrazenia historického vývoja slovenského národa (Budmerice 2000)
  (In: Literárne ceny a prémie Paula Rusnaka. Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 155 – 156.)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013