Milan Jurčo

Narodenie 6. 4. 1931 Východná
Úmrtie 24. 6. 2012 Banská Bystrica • Životopis autora

  Milan Jurčo sa narodil 6. apríla 1931 vo Východnej. V r. 1946 – 47 študoval na obchodnej škole v Liptovskom Mikuláši, 1947 – 48 na obchodnej

  Milan Jurčo sa narodil 6. apríla 1931 vo Východnej. V r. 1946 – 47 študoval na obchodnej škole v Liptovskom Mikuláši, 1947 – 48 na obchodnej akadémii v Košiciach, 1949 – 51 na Vyššej hospodárskej škole, 1952 – 55 slovenčinu, dejepis a občiansku náuku na Pedagogickej fakulte UK, 1955 – 58 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V r. 1951 – 52 pracoval ako referent v závode Investa v Bratislave, 1955 – 56 učiteľ v Ružomberku, 1956 – 59 asistent na Katedre slovenčiny Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici, 1959 – 61 prof. na Strednej poľnohopodárskej škole technickej v Mošovciach, 1961 – 62 redaktor denníka Smer, 1962 – 69 Čs. rozhlasu, 1969 – 73 odborný asistent na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty, v r. 1973 – 84 a 1988 – 90 referent Krajskej organizácie pre rozvoj techniky, medzitým dokumentátor Ústavu lúk a pasienkov, po rehabilitácii od r. 1990 prednášal teóriu a dejiny slov. literatúry na Pedagogickej fakulte a na Fakulte humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Zomrel 24. júna 2012 v Banskej Bystrici. Venoval sa literárnej kritike, teórii a histórii najmä so zameraním na oblasť literatúry pre deti a mládež a žáner literatúry faktu. Od r. 1955 publikoval časopisecky metodické články, kritiky a recenzie, v r. 1962 – 69 sa orientoval na rozhlasové žánre (reportáže, rozhovory, pásma). V rámci dejín slov. literatúry pre deti a mládež sa zaoberal postavou Ľ. Zúbka, o ktorom vydal monografiu Dielo Ľuda Zúbka (1985), na vydanie pripravil 5-zv. Vybrané spisy Ľuda Zúbka (1982 – 86) a výber z jeho pozostalosti pod názvom Zo zamknutej záhrady (1987). Autor publikácií Návrat prozaičky Jaroslavy Blažkovej (1992), Dotyky a prieniky nad textami diel literatúry pre deti a mládež (1997), Paradoxný svet literatúry faktu (2000), štúdií o slov. spisovateľoch Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov (2006) a biografickej knihy o Jurajovi Kuniakovi Obnažovanie koreňov (2007); editor diela Ľ. Podjavorinskej, Ľ. Ondrejova, Ľ. Zúbka.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Vybrané spisy Ľuda Zúbka (1982, – 1986)
  • Zo zamknutej záhrady (1987)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s.
  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXX.

  ČOMAJ, Ján: Milan Jurčo: Obnažovanie koreňov (Paralely života, tvorby a reflexií Juraja Kuniak). (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 124.

  PETRÍK, Vladimír: Obnažovanie koreňov (Autorsky spracoval Milan Jurčo). In: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 11.

  PETRÍK, Vladimír: Atraktívna prezentácia vedy (Milan Jurčo: Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 3.

  ŠAH: Ladislav Ballek. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 155 – 156.

  ONDRÁŠ, Miloš: V silovom pôsobení fikcie a faktu (Milan Jurčo: Paradoxný svet literatúry faktu). In: Knižná revue, roč. X, 22. 11. 2000, č. 24, s. 5.

  SLIACKY, Ondrej: Hodnotová výzva (Milan Jurčo: Dotyky a prieniky nad textami diel literatúry pre deti a mládež). In: Knižná revue, roč. VIII, 14. 10. 1998, č. 21, s. 3.

  WINKLER, Tomáš: Vždy hovoriť pravdu. Milan Jurčo: Dotyky a prieniky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 133 – 134.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  1. miesto v kategórii próza v literárnej súťaži RUBATO ' za knihu Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013