• Pseudonym

  Milan Dekan, Milan Smrekovica, M. Ostravský
 • Životopis autora

  R. 1952 – 55 študoval na strednej škole v Ružomberku, 1955 – 60 biológiu a zoológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. R.

  R. 1952 – 55 študoval na strednej škole v Ružomberku, 1955 – 60 biológiu a zoológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. R. 1960 – 62 pôsobil ako asistent na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1962 – 65 redaktor vo Vydavateľstve Osveta, 1965 – 68 denníka Smena, 1968 – 77 dvojtýždenníka Príroda a spoločnosť, 1977 – 84 novinár v slobodnom povolaní, 1984 – 87 redaktor v Podniku zahraničného obchodu INCHEBA, 1987 – 89 vedúci redaktor denníka Ľud, 1989 – 91 šéfredaktor mesačníka Ekopanoráma, 1991 Zdravie, 1992 – 93 vo vydavateľstve Príroda, 1993 – 97 novinár a publicista v slobodnom povolaní v Bratislave, od r. 1997 na dôchodku. Sprvu písal poéziu, neskôr sa preorientoval na krátku satirickú prózu, vynikol v tvorbe aforizmov, epigramov a fejtónov. Autor aforistickych zbierok Myšlienky učesané na ježka (1963), Kúsok rebra z Jánošíka (1997), Epidrámy a Epidraky (2009) a Výlet do Satirónie (2009), jeho aforizmy sa objavili v domácich i zahraničných antológiách aforizmov Len nech sme zdraví (1982), Veselý aforistikon, Rozmarný svět citátů a aforismů, Rój žartów (všetky 1992), Domová pokladnica (1993), Moudří stále mezi námi (1996). Popularizátor vedy, osobitne biológie, medicíny a ekológie, v oblasti populárno-náučnej literatúry popri časopiseckých príspevkoch napísal knihu Žiarenie – hrozba i nádej (s J. Tolgyessym, 1976), Neviditeľný svet vírusov (s V. Mayerom, 1978), pre dovolenkárov príručku Tiene slnečných dní (1983). Plodný publicista, v slov., českých a poľských novinách a časopisoch uverejnil množstvo príspevkov rozličného tematického zamerania. Detskému čitateľovi adresoval zbierku veršov Klamná fauna zooklauna alebo Päťka z prírodopisu (1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Klamná fauna zooklauna alebo Päťka z prírodopisu (1999)

  Odborná literatúra

  • Žiarenie – hrozba i nádej (1976, s J. Tölgyessym)
  • Neviditeľný svet vírusov (1978, s V. Mayerom)
  • Tiene slnečných dní (1983)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  MICHELKO, Roman – KENDA, Milan: Vyznávam tézu "písanie je svedectvo" (Rozhovor s jubilujúcim spisovateľom Milanom Kendom). In: Literárny
  MICHELKO, Roman – KENDA, Milan: Vyznávam tézu "písanie je svedectvo" (Rozhovor s jubilujúcim spisovateľom Milanom Kendom). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 5.

  ŠAH: Milan Kenda – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 155 – 156.

  ČOMAJ, Ján: Milan Kenda / Meluzína Jozefína. (Sedem viet o siemich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 121.

  -lč-: Biblioglosár (Milan Kenda: Krtko ryje vrtko). In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 3.

  HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

  MATEJOV, Radoslav: Lupa humoristu (Milan Kenda: Epidrámy a Epidraky). In: Knižná revue,  roč. XIX, 11. 11. 2009, č. 23, s. 5.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIII.

  MATEJOV, Radoslav: Klobúk plný života (Milan Kenda: Rok nakúka spod klobúka). In: Knižná revue, roč. XIX, 1. 4. 2009, č. 7, s. 5.

  ČOMAJ, Ján: Milan Kenda: Usmievavý jeleň. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2006, č. 11, s. 120 – 121.

  ŠAH: Milan Kenda – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 159.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013