• Životopis autora

  Po maturite na gymnáziu v Humennom (1960) študoval r. 1960 – 65 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1967 – 95 pracoval

  Po maturite na gymnáziu v Humennom (1960) študoval r. 1960 – 65 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1967 – 95 pracoval ako redaktor Vydavateľstva Osveta v Martine, od 1996 pôsobi v Knižnom centre v Žiline. Debutoval zbierkou aforizmov Čo je láska? (1970), ktorá bola samostatným zv. širšie koncipovaného zborníka Stretnutie IV. Ďalšia kniha Smiem prosiť? (1978) je mozaikou krátkych próz, veršovaných textov, aforizmov, sentencií a alúzií. Autor básnických zbierok Žena, ulica, dlaň, kosť (1982), Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča (2003). Pre deti napísal knihu žiackych vtipných výrokov a aforizmov, básničiek a rečňovaniek Učebnica na prestávku (1988). Zostavil a autorsky prispel do humoristických kníh Satirohumorikon (1989), Pop diár (1990), Pelé-melé-chan (1991). Ďalšie zbierky: Milan Lechan a iné básne (1994), Láskovanie s /h/láskou (1998), Žiacka knižka Milana Lechana (2001) a Vírusy smiechu (2002). Vyber z tvorby vydal pod názvom Slovo robí muža (2005). Spolupracuje prakticky so všetkými humoristicko-satirickými časopismi, redakciou zábavy v Slov. rozhlase, je autorom množstva humoristických pásiem a pravidelných rubrík.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Žena, ulica, dlaň, kosť (1982)
  • Milan Lechan a iné básne (1994)
  • Láskovanie s /h/láskou (1998)
  • Žiacka knižka Milana Lechana (2001)
  • Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča (2003, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  Iné

  • Čo je láska? (1970, aforizmy)
  • Smiem prosiť? (1978)
  • Satirohumorikon (1989, spoluautor a zostavovateľ)
  • Pop diár (1990)
  • Pelé-melé-chan (1991)
  • Vírusy smiechu (2002, 1.vydanie)
  • Slovo robí múza (2005, 1.vydanie, výber z tvorby)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Milan Lechan – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 157 – 158. ŠAH: Milan Lechan – 65
  ŠAH: Milan Lechan – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 157 – 158.

  ŠAH: Milan Lechan – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 124, 2008, č. 3, s. 158 – 159.

  GLOCKO, Peter, ml.: One man show alebo Vážno-nevážne nad desiatimi knižkami Milana Lechana. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 86 – 96.

  SZABÓ, Ivan: Nevyliečiteľný humorista. Milan Lechan: Vírusy smiechu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 134 – 135.

  ŠAH: Milan Lechan — 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 159.

  LENČO, Ján: Milanova Lechaniáda (Milan Lechan: Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča). In: Knižná revue, roč. XIII, 10. 12.  2003, č. 25 – 26, s.13.

  LENČO, Ján: Rodičom písne zakázané (Milan Lechan: Žiacka knižka Milana Lechana). In: Knižná revue, roč. XII, 15. 5. 2002, č. 10, s. 5.


  MORAVČÍK, Štefan: Le-chán sa vracia! Žiacka knižka Milana Lechana. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 103 – 104.

  HAVIAR, Štefan: "Darmo mentorujú mnohí..." Milan Lechan: Láskovanie s /h/láskou. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 282 – 283.

  (ip): Dve päťky Milana Lechana. In: Knižná revue, roč. VIII, 1. 4. 1998, č. 7, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013