• Životopis autora

  Milan ŠMELKO r. 1972 maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Dobšinej, 1972 – 77 študoval na Právnickej fakulte Univerzity P. J.

  Milan ŠMELKO r. 1972 maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Dobšinej, 1972 – 77 študoval na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1977 – 91 pracoval v Agrostave Martin, poľnohospodárskom družstve v Mošovciach, na Okr. poľnohospodárskej správe v Martine, z toho 1980 – 81 vojenská prezenčná služba, od 1991 komerčný právnik vo Vrútkach. Verše publikoval časopisecky v Slov. pohľadoch, literárnej prílohe Smeny, v Tvorbe, Serafínskom svete, Ohníku, Zorničke, Včielke. Verše mu vyšli v zborníkoch mladých autorov Čisté ráno a Pribúdanie kruhov (oba 1980), knižne debutoval básnickou zbierkou Náklonnosť mesiaca (1980). Autor poézie pre deti Čo varí leto, Čo navarilo leto (obe 1997), Dobrodružstvá slov (1999) a Neposedné slová (2001).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Náklonnosť mesiaca (1980)

  Pre deti a mládež

  • Čo navarilo leto (1997)
  • Čo varí leto (1997)
  • Dobrodružstvá slov (1999)
  • Neposedné slová (2001)
  • Slnko na špagáte (2014, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TATÁR, Jozef: Potichu, múdro, tolerantne (Milan Šmelko: Čo varí leto). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 2. 1998, č. 3, s. 5.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013