Milica Miadoková

Narodenie 2. 6. 1928 Montreal (PQ Kanada) • Národnosť

  Slovenská
 • Životopis autora

  Doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc. študovala na Prírodovedeckej fakulte  UK v Bratislave. Pôsobila na Katedre fyzikálnej chémie PriF UK. Okrem pedagogickej
  Doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc. študovala na Prírodovedeckej fakulte  UK v Bratislave. Pôsobila na Katedre fyzikálnej chémie PriF UK. Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje aj literárnej tvorbe. V roku 2013 jej vyšla kniha Dedina môjho detstva, roku 2014 básne Chvenie duše v prúde času. Roku 2015 Spomienky na vojnu.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

  Literatúra faktu

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Milica Miadoková – 90 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 156 – 157.
  ŠAH: Milica Miadoková – 90 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 156 – 157.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013