• Životopis autora

  R. 1973 – 77 študoval na gymnáziu v Bratislave, kde 1977 – 81 absolvoval prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK. R. 1982 – 89

  R. 1973 – 77 študoval na gymnáziu v Bratislave, kde 1977 – 81 absolvoval prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK. R. 1982 – 89 pôsobil ako jazykový redaktor vo vydavateľstve Smena a pracovník propagačného oddelenia vydavateľstva Slov. spisovateľ v Bratislave, 1989 emigroval do Francúzska, 1989 – 90 žil v Pariži, 1990 sa vysťahoval do USA, napokon súdny tlmočník v Bostone (štat Massachusetts). Prvé poviedky, literárne kritiky, publicistické príspevky a preklady uverejnil v časopise Dotyky, neskôr v Romboide a Slov. pohľadoch. Knižne debutoval psychologickým románom Od hriechu k hriechu (1989). Z aforizmov, sentencií a výrokov slávnych ľudí pripravil zbierku Aforizník (1990), srbské hrdinské junácke spevy prerozprával v knihe pre deti a mladež Kráľovič Marko (1990). Venuje sa prekladaniu zo srbčiny i z chorvátčiny, preložil dobrodružné a i. prózy (D. Kiš, M. Osmak), výber z poezie V. Popu Stratená červená čižmička (1987), zo srbskej klasiky vydal spoločne so Š. Moravčikom zbierku ľudovej  erotickej poézie V. S. Karadžića Zapýrený bán (1989).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Od hriechu k hriechu (1989)

  Pre deti a mládež

  • Kráľovič Marko (1990)

  Editorská činnosť

  • Zapýrený bán (1989, spoločne Štefan Moravčík a Miloš Herko)

  Iné

  • Aforizník (1990)

  Prekladateľská činnosť

  • Stratená červená čižmička (1987, výber z poézie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Miloš Herko – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 159.