• Pseudonym

  Manfred Jensen
 • Životopis autora

  Po absolvovaní štúdia na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach pôsobil r. 1995 – 99 ako samostatný odborný

  Po absolvovaní štúdia na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach pôsobil r. 1995 – 99 ako samostatný odborný pracovník Východoslov. múzea v Košiciach, od 1998 externý ašpirant Historického ústavu SAV v Bratislave, od 2001 je bibliografom v Krajskej št. knižnici v Žiline. Knižne debutoval životopisom Adolfa Hitlera Démon z iného sveta (1997). Autor kníh: Vyslanec z temnôt (2000), Štyri hodiny do stredoveku (1997), Krajina zázrakov (1998), Reálne príbehy X, Wunderland, mimozemské technológie Tretej ríše, Bohovia atómových vojen (všetky 1998), Dva mesiace v stredoveku (1999), Po stopách Indiana Jonesa a Záhady devätnásteho storočia (obe 2000). Ako knižničný pracovník v ostatnom období spracoval výberové personálne bibliografie a letáky o Ľ. Ondrejovovi, G. Björkovi, A. Lombardinim, J. Majerovi, L. Altusovi a i. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Démon z iného sveta (1997)
  • Štyri hodiny do stredoveku (1997)
  • Krajina zázrakov (1998)
  • Dva mesiace v stredoveku (1999)
  • Po stopách Indiana Jonesa (2000)
  • Vyslanec z temnôt (2000)
  • Záhady devätnásteho storočia (2000)
  • Tajomné miesta Slovenska (2014)
  • Najväčšie záhady a mystériá Slovenska (2017)

  Sci-fi

  • Bohovia atómových vojen (1998)
  • Reálne príbehy X (1998)
  • Wunderland, mimozemské technológie Tretej ríše (1998)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  APFEL, Viliam: Záhady na dosah ruky (Miloš Jesenský: Tajomné miesta Slovenska). Recenzia. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 20. 6. 2018, č. 23
  APFEL, Viliam: Záhady na dosah ruky (Miloš Jesenský: Tajomné miesta Slovenska). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 20. 6. 2018, č. 23 – 24, s.12.

  HAVIAR, Štefan: Miloš Jesenský a kolektív: Kelti. Veľká kniha o Keltoch v Žilinskom kraji. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 126 – 128.

  HAVIAR, Štefan: Miloš Jesenský: Templári: Legendy cti a slávy. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 1, s. 127 – 129.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013