• Životopis autora

  Otec → Jozef Mistrík. V rokoch 1971 – 1976 študoval odbor divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde bol v

  Otec → Jozef Mistrík. V rokoch 1971 – 1976 študoval odbor divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde bol v rokoch 1977 – 1979 interným vedeckým ašpirantom. Od roku 1980 pôsobí v SAV, v rokoch 1980 – 1990 bol pracovníkom Umenovedného ústavu SAV, v rokoch 1990 – 2008 pôsobil ako riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV, v súčasnosti je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. V rokoch 1979 – 1986 bol súčasne výkonným a v rokoch 1987 – 1995 hlavným redaktorom časopisu Slovenské divadlo, v rokoch 1994 – 1995 pôsobil v Slovenskej televízii (1994 – programový riaditeľ STV, 1995 – poverený prípravou satelitného vysielania STV), v rokoch 1995 – 1997 pracoval aj v Národnom divadelnom centre v Bratislave, v rokoch 1998 – 2006 bol hosťujúcim profesorom Akadémie umení v Banskej Bystrici, od roku 2000 pôsobí aj ako mimoriadny profesor Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 2004 a 2008 prednášal ako hosťujúci profesor na Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. V rokoch 2005 – 2011 bol NR SR zvolený za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, od roku 2009 je jej predsedom. V roku 1984 získal titul doktor filozofie na Vysokej škole múzických umení, v tom istom roku obhájil dizertačnú prácu Výrazové prostriedky činoherného herectva a získal titul kandidát vied o umení, v roku 1998 sa habilitoval na docenta na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v roku 2003 získal titul doktor vied o umení v Slovenskej akadémii vied, v roku 2009 bol inaugurovaný za profesora. Pôsobí vo viacerých vedeckých organizáciách, poradných a odborných orgánoch. Žije v Marianke.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  • Ži v Paríži (1995)

  Dráma

  • Dankine zázraky (2006, uviedlo Divadlo a.ha.)
  • Herecké techniky 20. storočia (2018, 2.vydanie)

  Odborná literatúra

  Prekladateľská činnosť

  • Banu, G.: Divadlo alebo Naplnený okamih (1998)
 • Charakteristika tvorby

  Mistríkovu vedeckú a literárnu činnosť možno rozčleniť na niekoľko okruhov; popri odbornej literatúre z dejín slovenskej drámy a divadla,
  Mistríkovu vedeckú a literárnu činnosť možno rozčleniť na niekoľko okruhov; popri odbornej literatúre z dejín slovenskej drámy a divadla, teórie a dejín európskeho herectva a réžie, ako aj teórie a dejín masmédií sa venuje aj umeleckej tvorbe a prekladu z francúzštiny. Dejiny slovenskej drámy a divadla priblížil v prácach Sto slovenských hier (1992), Slovenské divadlo v 20. storočí (1999, vedúci autorského kolektívu), Slovenská absurdná dráma (2002), Aj dráma je len človek… Premeny súčasnej drámy (2003) a i., teóriu a dejiny európskeho herectva a réžie v monografiách Kapitoly o hereckom umení (1994 a 2005), Analýzy hereckej syntézy (1995), Herecké techniky 20. storočia (2003), v monografii o inšpirátorovi moderného francúzskeho divadla Jacques Copeau a jeho Starý holubník (2006), masmediálne analýzy v publikácii Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume (2006). Do Mistríkovej osobnej bibliografie patrí kniha esejí Ži v Paríži (1995), kniha troch noviel z intelektuálskeho prostredia o hlbokých protirečeniach súčasnej slovenskej reality Taormina (2002) a monodráma Dankine zázraky (uviedlo Divadlo a.ha. v Bratislave 2006), ako aj preklad z francúzštiny G. Banua Divadlo alebo Naplnený okamih (1998).
  Pre Mistríkovo odborné, literárne i publicistické dielo je charakteristická vycibrená štylistika, spojenie slovenského pohľadu s inšpiráciou vo francúzskej kultúre a jej esprite.
  Za svoje výnimočné diela získal viaceré prestížne ocenenia; v roku 1995 Cenu Literárneho fondu v oblasti divadelnej kritiky a teórie za knihu Kapitoly o hereckom umení, v rokoch 2000, 2003, 2004, 2007 Prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za knihy Slovenské divadlo v 20. storočí, Slovenská absurdná dráma, Herecké techniky 20. storočia, Jacques Copeau a jeho Starý holubník a v roku 2007 Cenu Jana Chaladaja na festivale WROSTJA (Wrocław) za inscenáciu Dankine zázraky.
  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Miloš Mistrík – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 158. URSÍNYOVÁ, Terézia:
  ŠAH: Miloš Mistrík – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 158.

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Miloš Mistrík: Jacques Copeau a jeho Starý holubník. In: Knižná revue, roč. XVII, 5. 12. 2007, č. 25. s. 4.

  Autor neuved. – MISTRÍK, Miloš: Edičná činnosť Kabinetu divadla a filmu SAV (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 8.

  BÁBIKOVÁ, Marta – MISTRÍK, Miloš: Vzory originality (Rozhovor). In: Knižná revue revue, roč. XVI, 10. 5. 2006, č. 10, s. 12.

  DRÚK, Slávo: Čo a o čom to je? (Slovenská absurdná dráma. Recenzia). In: RAK, roč. X., 2005, č. 7, s. 54 – 56.

  ŠABÍK, Vincent: Vyčerpávajúca monografia. Miloš Mistrík: Slovenská absurdná dráma. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 113 – 116.

  BYSTRÍK, Šikula: Príbehy o empatii, tolerancii a láske. Miloš Mistrík: Taormina. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 121 – 125.

  VLNKA, Jaro: Pod obrazom rám (Miloš Mistrík: Taormina). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 5.

  JANÍK, Pavol: Zmysel pre nezmysel alebo Racionálne o iracionálnom (Miloš Mistrík: Slovenská absurdná dráma). In: Knižná revue, roč. XII, 16. 10. 2002, č. 21, s. 5.

  KOVÁČOVÁ, Martina: Pre všetkých milovníkov divadla. Miloš Mistrík a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 121 – 123.

  JANÍK, Pavol: Divy divadla (Miloš Mistrík a kolektív: Slovenské divadlo v 20. storočí). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 14.

  ZMÁTLO, Peter: Fluidum Paríža (Miloš Mistrík: Ži v Paríži). In: Knižná revue, roč. VI, 31. 1. 1996, č. 2, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Literárneho fondu v oblasti divadelnej kritiky a teórie za knihu Kapitoly o hereckom umení (1995) Prémia Literárneho fondu za vedeckú a
  Cena Literárneho fondu v oblasti divadelnej kritiky a teórie za knihu Kapitoly o hereckom umení (1995)
  Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za knihu Slovenské divadlo v 20. storočí (2000)
  Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za knihu Slovenská absurdná dráma (2003)
  Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za knihu Herecké techniky 20. storočia (2004)
  Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za knihu Jacques Copeau a jeho Starý holubník (2007)
  Cena Jana Chaladaja na festivale WROSTJA (Wrocław) za inscenáciu Dankine zázraky (2007)
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013