Miloslav Okál

Narodenie 1. 12. 1913 Slovany
Úmrtie 22. 2. 1997 Bratislava • Životopis autora

  R. 1924 – 32 študoval na gymnáziách v Kláštore pod Znievom a v Martine, 1932 – 36 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval

  R. 1924 – 32 študoval na gymnáziách v Kláštore pod Znievom a v Martine, 1932 – 36 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval študijné pobyty na univerzitách v Ríme (1936 – 37), Paríži  (1946 – 47) a v Aténach (1967). Pôsobil ako stredoškolský prof. v Liptovskom Mikuláši a v Nitre, od r. 1941 bol pedagógom na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde sa venoval klasickej filológii. Pod vplyvom svojho učiteľa prof. J. Ludvikovského sa začal zaoberať prekladmi diel gréckych atomistov (Demokritos a iní grécki atomisti, 1952; Grécki atomisti a Epikuros, 1953 a i.). Postupne preložil viacere diela stoikov (Seneca, Marcus Aurelius a i.), Aristofana (Oblaky, 1947; Komédie, 1966 a i.), Sofokla (Kráľ Oidipus, 1957; Antigona, 1958 a i.), Aischyla (Prikovaný Prometheus, 1960 a i.), Aristotela (Poetika, 1944 a i.), Plutarcha (Životopisy, 1953), Homérove eposy Ilias (1962) a Odysea (1966). V prekladateľskej činnosti, najmä v prekladoch zo starej gréčtiny, sa orientoval na také diela, ktoré dovtedy nevyšli na Slovensku ani v Čechách. Napísal teoretické príručky Latinská štylistika (1951), Úvod do textovej kritiky (1952) a Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny (1990, s P. Horváthom), monografie Filozof Seneca a Pavol Apoštol (1943) a Problémy aténskej demokracie a Aristofanes (1969). Popritom sa venoval aj prekladom diel slov. humanistov (H. Balbus, P. Baroš, J. Jakobeus, J. Purkircher, P. Rubigall, a najmä rodina Rakovských). Výsledkom štúdia rodového archívu Rakovských bola 2-zv. monografia o živote a diele básnika Martina Rakovského (1979 – 83) i viaceré genealogicko-historické a literárne štúdie o tomto rode a jeho predstaviteľoch. Ďalej písal práce o Jánovi Valentinim, rode Jesenskovcov v 16. storočí, skriptá o textovej kritike a prekladaní z antickej poézie; vydal vlastným nákladom publikáciu Grécke a latinské mená v slovenčine od 16. storočia (1992), v ktorej navrhol vlastnú koncepciu prepisu antických mien. Propagátor a šíriteľ klasického vzdelávania v latinčine a starogréčtine, autor stoviek odborných štúdií a desiatok knižných prác i prekladov z klasických aj živých svetových jazykov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  Prekladateľská činnosť

  • Poetika (1944, Aristoteles)
  • Oblaky (1947, Aristofanes)
  • Demokritos a iní grécki atomisti (1952)
  • Životopisy (1953)
  • Kráľ Oidipus (1957, Sofokles)
  • Antigona (1958, Sofokles)
  • Prikovaný Prometheus (1960, Aischylos)
  • Ilias (1962, Homér)
  • Komédie (1966, Aristofanes)
  • Odysea (1966)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KONEČNÝ, Miloslav: Daniel Škoviera: Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 130, 2014, č.
  KONEČNÝ, Miloslav: Daniel Škoviera: Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 130 – 133.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013