• Životopis autora

  Po absolvovaní štúdia na Lekárskej fakulte v Martine (1969) pracuje na Chirurgickej klinike v Trnave, v súčasnosti ako jej prednosta.

  Po absolvovaní štúdia na Lekárskej fakulte v Martine (1969) pracuje na Chirurgickej klinike v Trnave, v súčasnosti ako jej prednosta. Zároveň je profesorom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje chirurgiu v ošetrovateľstve a verejnom zdravotníctve. Vydal knihu aforizmov Niečím ťa možno liečim (2008), ktorej stručnosť, vtip a spontánnosť vyvierajú z bohatej životnej skúsenosti. V zbierke poézie Roztratená nahota (2009) sa v troch básnických cykloch predstavil ako kultivovaný tvorca subjektívno-reflexívnej lyriky s tematikou kraja, ktorý sa ho dotkol najmä cez príbehy ľudí. Ďalším zdrojom inšpirácie a originálnej výpovede je autorovo civilné povolanie chirurga, osobnostný pohyb na hranici života a smrti, ktorý ho núti zamýšľať sa nad zmyslom bytia, vzťahmi i tými najintímnejšími. Ďalej vydal zbierky aforizmov OnaQjšia káva (2010) Smiem si prisadnúť (2012) a prozaické knihy V pohode dá sa  (2011) a Rátanie rán (2013).
   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Iné

 • Preložené diela

  Básne boli preložené do taliančiny a publikované v časopise SLAVIA, rivista trimestrale di cultura, 2010, Anno XIX, s. 150 – 154
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Redakčná rada rozhodla o výročných cenách. Próza: Miroslav Danaj. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 156.
  ŠAH: Redakčná rada rozhodla o výročných cenách. Próza: Miroslav Danaj. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 156.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Miroslav Danaj: Muž z mora. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 125 – 126.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Miroslav Danaj: Oči vlčích makov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 134 – 136.

  JARÁBEK, Mikuláš: Miroslav Danaj: Oči vlčích makov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 125 – 127.

  TOMAŠOVIČ, Pavol: Lieči telo i dušu. In: Literárny týždenník (dvojčíslo 1-2), 13. januára 2016.(rozhovor)

  ŠAH: Miroslav Danaj – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 158.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVIII.

  KERNÁ, I.: Jeden jediný život. Hovoríme s lekárom - básnikom Miroslavom Danajom. In Literárny (dvoj)týždenník, XXIII., č. 9 – 10/2010, s. 9.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Poézia ľudských práv i pokĺznutí. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, č. 10/2009, s. 13 – 14.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Miroslav Danaj: Niečím ťam možno liečim. In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 4.
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Ukážky z tvorby   (Z knihy Niečím ťa možno liečim )   Ťažko chorý nestojí o slzy v očiach najbližších.
  Ukážky z tvorby
   
  (Z knihy Niečím ťa možno liečim)
   
  Ťažko chorý nestojí o slzy v očiach
  najbližších. Dosť má svojich.
   
  Aj  z mozgovej kôry občas bolí brucho.
   
  Príbuzní pacienta často nevedia
  čo chcú, ale vedia čo nechcú.
   
  Medicína sa snaží  predĺžiť
  pobyt v čakárni.
   
  Nenahraditeľný je človek
  len sám pre seba.
    
  Dočasná  usmievavá empatia,
  je synonymom vypočítavej
  účelovosti.
   
  Keď sa krása nasýti úspechu,
  ľahko sa prezlečie do všednosti,
  ale naopak to nejde.
   
  Doživotný trest za lásku je túžba.
   
  Starí zaľúbenci  na káve
  toho veľa nenavravia.
   
  Platonická láska je viac z nevyhnutnosti,
  ako z presvedčenia.
   
  Nehovor odcudzenej tvári
  o spolu prežitom šťastí.
   
  Spokojnosť nepotrebuje otázky
  a teda ani odpovede.
   
  Bezstarostný smiech nie je večný,
  tak si zapamätaj aspoň dnešný.
   
  Sebaľútosť a hrdosť sú hovorcami,
  ktorých by sme najradšej odvolali,
  keby neboli naši.
    
  Pred oltárom od nej počul
  posledné áno.
   
  Ženská duša je labyrint,
  v ktorom blúdi jej telo.
   
  Žena chce to isté ako muž,
  ale musí to vyzerať inak .
    
  Žiarliť na mladosť je ako hnevať sa na počasie.
   
  Rozčuľuje ma, že mi neveríš,
  hoci máš pravdu.
   
   
   
  (Z knihy OnaQjšia káva)
   
  Slovo aj zlato majú čosi spoločné - surové nemajú hodnotu.
   
   
  Stratiť slovo je iné, ako stratiť reč.
   
   
  Múza nemá úradné hodiny.
   
   
  Vyraziť dych sa dá aj telefonicky.
   
   
  Jalovým myšlienkam dochucovanie nepomôže.
   
   
  Slovo je nášľapná mína - len ktoré?
   
   
  Police sú plné nádejí autorov.
   
   
  Naše posmešky nás dobehnú zozadu.
   
   
  Pokročilý vek ponecháva básnikovi ľúbostnej poézie vodičský preukaz bez auta.
   
   
  Samota dovoľuje snívať - snívanie k nej môže viesť.
   
   
  Ani nespavosť snívaniu nezabráni.
   
   
  Sklamanie mení priority.
   
   
  Ťažko pohnúť svedomím, keď chýba.
   
   
  Vlci vedia, ktoré ovce majú zlého pastiera.
   
   
  Malá šanca je viac ako zlá istota.
   
   
  Nenadávaj na zlé - občas ťa ochráni ešte pred horším.
   
   
  Často sa nám sníva o tom, o čom sa nám už ani nesníva.
   
   
  Na to, aby sme poznali hranice svojich možností, musíme sa k nim aspoň priblížiť.
   
   
  Keď prijmeme trest pokojne, vznikne podozrenie, že nebol dostatočný.
   
   
  Zlá skúsenosť vkladá do tváre opatrnosť.
   
   
  Pre veľké myšlienky môže chýbať jednoduchý nápad.
   
   
  Najlepšie sa radí tomu, kto si vie poradiť aj sám.
   
   
  Každý sólista sa časom stratí v dave.
   
   
  Roj myšlienok potrebuje svoju kráľovnú - bez nej sa rozpadne.
   
   
  Ak aj vydrží spoločné puto, nemusí vydržať človek.
   
   
  Kto celý život verí sľubom, nedožije sa sklamania.
   
   
  Na to, aby sme sa „rozdali“, nepotrebujeme žiadny majetok.
   
   
  Víťaz berie všetko - na seba.
   
   
  Aj ten, koho nikto nikdy neporazil, nájde svojho premožiteľa.
   
   
  Po prehre hľadáme spojencov - po výhre sa k nám pripoja aj sami.
   
   
  Je lepšie, ak sa usadíme sami, ako by nás mali iní.
   
   
  Prečo za každým dobrým skutkom hľadať dôvod?
   
   
  Dojem je maketa domu.
   
   
  Pokojne odpočívať neznamená odpočívať v pokoji.
   
   
  Myšlienky sú náladové milenky.
   
   
  Víťazstvo samého nad sebou vavrínový veniec nepotrebuje.
   
   
  Je rozdiel byť osvietený a ožiarený.
   
   
   
  (Z knihy Smiem si prisadnúť? )
   
  Čas je vždy rovnaký, vlastnosti  mu pridal človek.

  Navždy neznamená večne. Ale aký je v tom rozdiel?

  Život slávnych bol za ich  života iný než  taký, o akom iní píšu po ňom.

  Každý dátum, z ktorého máme strach, napokon prežijeme – ak sa ho dožijeme.

  Odísť zo scény bez prehry je zaujímavé – pre históriu.

  Ak by bolo stačilo Adamovi jablko, nebol by siahol po Eve.

  Jeden zradca býva  slávnejší ako tisíce statočných.

  Tí, ktorí si nevšímali drobných zmien, dožili sa veľkých prekvapení.

  Celý život si strážime tajomstvá, o ktoré nikto nestojí.

  Človek je nesmrteľný len v očiach iných.

  Veľa času stratíme hľadaním samých seba.

  Zajtrajšok je riziko, ktoré ešte neprežilo dnešok.

  Honosné  komplexy  budov  univerzít, postavené v chudobnom stredoveku, nemáme  v modernej dobe za čo opraviť.

  Deň, keď ochorie „nenahraditeľný“, sa zapíše do kalendára slovami „všetko je inak“.

  Pre chorého nie je ani také dôležité, v čo verí, ale prečo verí.

  Jeden má srdce pre všetkých – inému nestačí ani pre samého seba.

  Máločo v medicíne je také neisté ako pocit istoty.

  Nemôžem sa liečiť, lebo sa starám o chorého.

  Nevedomosť nepomôže – hoci sa snaží.

  Dobrý pocit v medicíne je len na jednorazové  použitie.

  Úspechy sú v medicíne samozrejmé – neúspechy medializované.

  So žiaľom sa dá podeliť s cudzími ľuďmi – beztak nám z neho neubudne.

  V zuboch môžeme mať niekoho aj vtedy, keď ich už nemáme.

  Na nebeskú bránu klopeme zo zeme.

  Načo sa brániť slzám, ak v tej chvíli nič lepšie nemáme?

  (Zo zbierky Roztratená nahota)
   
   
                  Aj by som
   
  aj by som sa v tejto chvíli
  modlil
  zopäl ruky
  a zdvihol oči k nebu
  hľadal tam pomoc
  ako to už ľudia robia
  keď je zle
  aj by som si v tejto chvíli
  kľakol
  úpenlivo prosil
  pomôž
  keby ma zakaždým
  Jeho ruky nezdvihli
  a nepovedali
  nekľač
  vstaň
  nehľaď hore
  teraz sa nemodli
  pod reflektormi
  ukáž svoju vieru
  tam som v prstoch
  hlave
  v nich sa modli ku mne
  svoju modlitbu
   
   
  Aj on
   
   
  Prilož svoje oči
  k mojim
  vždy keď bude zle
  a smútok párkrát obíde
  čísi dom
  skôr než začne z neho padať
  tichý slaný dážď
  pohybom viečok o viečka
  ma zobuď
   
  spolu nastavíme dlane
  okolo domu z každej strany
  čosi mu pošepkáš
  ukážeš na mňa pohľadom
  aj on
  a ja prikývnem a poviem
  jasné
  lebo ti verím
   
  prilož svoje oči k mojim
  a zobuď ma
  pohybom viečok o viečka
  keď začne hmla obchádzať slnko
  a ja vstanem
  nastavíme spolu dlane
  aby na zem slano neplakalo
  a ty mu čosi pošepkáš
  a ukážeš pohľadom
  aj on
  a nepoviem nič-iba
  jasné
  lebo ti verím
  slnko sa usmeje
  rozhrnie mnohoruko sieť
  niečo ti pošepká
  pohľadom ukáže na mňa
   
  on ti povie kto si
   
  a ja len prikývnem
  jasné
  lebo si sa nikdy nič nepýtala
  lebo mi veríš
   
   
   
  už len tým že si
   
   
   
  na dlhej ceste
  /zapamätaj si ju/
  veľa ľudí stretneš
  /zapamätaj si ich/
  vyjdeš na horu k chorým
  utíš im  bolesť
  a len tým že si- stony
  /zapamätaj si ich/
  ako sa človek bojí keď je sám a bolí
  /si spomenieš/
  späť ku križovatke čo je iná
  sa vrátiš inokade
  neoznačeným chodníkom
  cesta k sebe sa zdá
  ľahká a samozrejmá
  všetko čo si pamätáš
  o hore kde sa utešuje bolesť a stony
   už len tým že sme
  vyrozprávaš
  zrnkám prachu
  atramentu v perách
  zabudnutých  kronikárov
  nikto neuvidí stopy
  víťazstiev-prehier
  v anonymných bozkoch na rukách
  a ranách na duši
  tak sa pokúsiš
  nájsť  svoj  dom
  /čo si pamätáš/
  zakúr
  a čakaj
  rozbehni sa ku dverám
  keď sa otvoria
  a mlč
  aby ťa privítal
  ktosi  čo ťa  pamätá takého ako si bol
   a poteší sa takému aký si
  a je jedno kto komu utíši bolesť
  už len tým
  že je
   

   
   
   
   
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013