Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka

Foto©Peter Procházka


 • Životopis autora

  Miroslav DUDOK (1952) – básnik, lingvista a univerzitný profesor. V r. 1967 – 71 študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, 1971 – 76

  Miroslav DUDOK (1952) – básnik, lingvista a univerzitný profesor.
  V r. 1967 – 71 študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, 1971 – 76 slov. jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol redaktorom mládežníckeho časopisu Vzlet, literárneho časopisu Nový život, pôsobil ako riadny prof. na oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade, v súčasnosti je pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Publikovať začal na sklonku 60. rokov v časopise Nový život. Vydal básnické zbierky Schody do básne (1975), Svetelný korbáč (1977), Pečať (1980), Multo plus (1982), Ruberoid (1984), Posuvná hranica a Krátky dych (obe 1995), Tiché putovanie v príbehu (2002), výber z diela Celebes, Celebes (2012). Editorsky sa predstavil antológiou ľúbostnej poézie vojvodinských Slovákov, vydanej pod názvom Lásky bez ohlasu (1983). Z oblasti slovakistiky a textovej lingvistiky vydal práce Glutinácia textu v slovenčine a srbochorvátčine (1987), Úvod do textiky (1998), Vývin slovakistiky (1997), Náveje (2001).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Schody do básne (1975)
  • Svetelný korbáč (1977)
  • Pečať (1980)
  • Multo plus (1982)
  • Ruberoid (1984)
  • Krátky dych (1995)
  • Posuvná hranica (1995)
  • Tiché putovanie v príbehu (2002)
  • Celebes, Celebes (2012, výber z diela)

  Odborná literatúra

  • Glutinácia textu v slovenčine a srbochorvátčine (1987)
  • Vývin slovakistiky (1997)
  • Úvod do textiky (1998)
  • Náveje (2001)

  Literárna veda

  • Veľkí malým. Zborník materiálov z odborného medzinárodného seminára Slovenská literatúra pre deti a mládež v tvorbe zahraničných Slovákov (2004, zborník)

  Editorská činnosť

  • Lásky bez ohlasu (1983, antológia)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 149 – 151. ŠAH: DUDOK, Miroslav – 65
  EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 149 – 151.

  ŠAH: DUDOK, Miroslav – 65 (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 312.

  FARKAŠOVÁ, Etela – DUDOK, Miroslav: Zjedného prameň do dvoch morí (Rozhovor s univerzitným profesorom Miroslavom Dudkom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 62 – 70.

  ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Slvoenská vojvodinská literárna veda a kritika v poslednom desaťročí. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 250 – 256.

  ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Začiatky postmodernizmu v slovenskej poézii vo Vojvodine. (Vojvodinskou cestou). In: Vertigo, 4, 2015, s. 12  – 15.

  MARŠÁLEK, Ján: Spoza hraníc (Miroslav Dudok: Posuvná hranica). In: Knižná revue, roč. V, 23. 8. 1995, č. 17, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013